Dalība seminārā par ESF 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai

LLF

Prezentācijas un darba norise pieejama te: http://varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=27138