Tiešsaistes tikšanās ar LLF biedriem | admin. budžets un zivsaimniecība

LLF

Tikšanās darba plānā:
– Zvejniecība, akvakultūra – daļa no SVVA pēc 2020. gada iekšzemē – ko tas nozīmē un kam jābūt “groziņā”
– VRG administratīvā finansējuma periods 2014-2020
– citi LLF biedriem aktuālie jautājumi.

_____

Tiešsaistes sarunas finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par sarunu saturu atbild biedrība „Latvijas Lauku forums”.