Projekta “Village development partnership for rural animators” dalībnieku sagatavošanas seminārs.

 2011. gada 22. jūlijā plkst. 19:00, Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, Priekuļos norisināsies Izglītības un kultūras ĢD Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Mobilitātes projekta “Village development partnership for rural animators”dalībnieku sagatavošanas seminārs.   Pielikumā sagatavošanas semināra darba kārtība. Darba materiālus semināra dalībnieki saņems uz vietas un tie tiks nosūtīti arī elektroniski pēc semināra.

Latvijas Lauku forums realizē projektu “Village development partnership for rural animators”

Projektu finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības programma Leonardo da Vinči.   Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta pieejamību vietējām kopienām savu vajadzību definēšanā un noteikšanā, lai spētu aizstāvēt savas intereses un realizēt savas vajadzības. Projekta laikā tiks sagatavoti (apmācīti) Lauku attīstības speciālisti, lai tie spētu paralēli saviem darba pienākumiem veikt formālu un neformālu kopienu atbalstu Ciemu attīstības programmu izstrādei un realizācijai, kas …

“Action for employment Latvija” dibināšanas prezentācija.

Norises laiks: 2011. gada 23. februāris 12:00 Norises vieta: Rīga, Eiropas savienības māja Darba kārtība:12.00 – 13.00  “Action for employment (A4e) – inovācijas un risinājumi bezdarba un                                     sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā” .                           Roy Newey,  A4e Internacionālais direktors 13.00 – 13.30    Kafijas pause13.30 – 15.00    Debates LLF pārstāv Āris Ādlers

LLF 2010. gadā realizēs projektu “Biedrības “Latvijas Lauku forums” darbības atbalsts”

Atbilstoši biedrības “Latvijas Lauku forums” un Sabiedrības integrācijas fonda noslēgtajam līgumam 2007.NVOF1.2./1-15/06-2010 notiks 2010. gada darbības atbalsta darba programmas īstenošana. 2010. gadā notiks darbs sekojošās aktivitātēs: – LLF kapacitātes attīstīšana; – Latvijas Lauku platformas izveide; – Vietējās iniciatīvas stiprināšana Latvijas lauku teritorijās; – Latvijas lauku NVO interešu aizstāvība; – Starptautiskā sadarbība; Projekta realizāciju atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, EEZ finanšu mehānisma …

Tiks pētīti Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbību veicinošie un kavējošie faktori, lai veiktu izmaiņas šīs jomas regulējošos normatīvajos aktos

Biedrība „Latvijas Lauku forums”, biedrība „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” un „Lietuvas lauku kopienu asociācija” (Lithuanian Rural Communities Union) kopīgi uzsāk vērienīgu projektu ”Lauku mājražotāju uzņēmējdarbību kavējošo un veicinošo faktoru izpēte un veicinošo aktivitāšu apzināšana un ierosināšana”. Projekta mērķis ir izpētīt Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbību veicinošos un kavējošos faktorus, salīdzināt ar Lietuvas pieredzi un veicināt Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbības attīstību. Projekta …

Projekts: Biedrības „Latvijas Lauku forums” darbības atbalsts

Projekta realizāciju atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 2010. gadā kopējās izmaksas projekta realizācijai: 24000 EUR; Projekta mērķi ir:    1. Nodrošināt Latvijas Lauku foruma kapacitātes palielināšanos;   2. Nodrošināt Lauku NVO platformas izveidi;   3. Vietējās iniciatīvas stiprināšana Latvijas lauku teritorijās;   4. Nodrošināt Latvijas lauku NVO interešu …

Projekts: “Lauku mājražotāju uzņēmējdarbību kavējošo un veicinošo faktoru izpēte un veicinošo aktivitāšu apzināšana un ierosināšana”

Projekts tiek realizēts sadarbojoties ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību un Lietuvas kopienu asociāciju. Projekta finansētājs: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēma: “ĪSTERMIŅA EKSPERTU FONDS” Projekta mērķis ir izpētīt Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbību veicinošos un kavējošos faktorus, salīdzināt ar Lietuvas pieredzi un veicināt Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbības attīstību. Projekta realizēšanas vieta ir Latvija.Projekta mērķauditorija ir Latvijas lauku iedzīvotāji, kas jau …

LLF uzsācis koordinēt projektu- “Eiropas Lauku balss”

    Projekta īstenotājs : Eiropas Lauku Alianse (Latvijas Lauku forums- koordinējošā organizācija) Īstenošanas vieta: Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija un Čehija Projekta mērķis: Dod iespēju Eiropas lauku iedzīvotājiem izteikt savu viedokli Eiropas līmenī un izplatīt zināšanas par ES vērtībām un iespējām lauku teritorijās, tādējādi plānojot viņu personīgo vīziju par Eiropas laukiem nākotnē.         Tādas tikšanās …

Projekts: Biedrības „Latvijas Lauku forums” darbības atbalsts

Projekta realizāciju atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 2008. gadā kopējās izmaksas projekta realizācijai: 18000 EUR; Projekta mērķi ir:   Nodrošināt Latvijas Lauku foruma kapacitātes palielināšanos; Nodrošināt Lauku NVO platformas izveidi; Vietējās iniciatīvas stiprināšana Latvijas lauku teritorijās; Nodrošināt Latvijas lauku NVO interešu aizstāvību; Nodrošināt Latvijas lauku …