Projekts “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā”

2013. gada pirmajā pusgadā biedrība “Latvijas Lauku forums” balstoties uz līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 ar Sabiedrības Integrācijas fondu realizēja projektu “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā” “92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta mērķis ir palielināt to lauku NVO skaitu, kas iesaistās līdzdalīgās …

LLF kļuvis par partneri Čehu lauku kopienu skolu tīkla projektā

Projekta nosaukums “The European Rural Network on Community LLL for Supporting of Local Economies” Projekta vadošais partneris “National Network of Rural Community Schools” Bez Latvijas Lauku foruma, projektā iesaistīti arī: – Īru lauku tīkls; – Hela Sverige Ska leva (Visai Zviedrijai ir jādzīvo); – Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo;  

Veiksmīgi noslēdzies darbs pie konferences “Vietējās Identitātes Produkts (VIP) – ilgtspējīgas atbalsta sistēmas Eiropas kopienām”

 Ir apritējis tieši mēnesis kopš starptautiskās konfernces “Vietējās Identitātes Produkts (VIP) – ilgtspējīgas atbalsta sistēmas Eiropas kopienām” norises Rīgā, Bauskā un Aizkrauklē no 2012.gada 15. līdz 18. februārim.   Latvijas Lauku forums ir apkopojis konferences materiālus : prezentācijas, foto liecības un secinājumus. Tie pieejami ikvienam interesentam konferences mājas lapā.   Kā arī tiek izstrādāts konferences “Vietējās Identitātes Produkts (VIP) – ilgtspējīgas atbalsta …

Veiksmīgi noslēgusies starptautiskā konference “Vietējās Identitātes produkts (VIP) – ilgtspējīgas atbalsta sistēmas Eiropas kopienām”

  Visus konferences noslēguma materiālus un foto liecības iespējams apskatīt konferences mājas lapā.     Ir veiksmīgi noslēgusies biedrības „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar “Bauskas rajona lauku partnerību”, “Aizkraukles rajona partnerību”, “Reģionālo zīmolu asociāciju” no Čehijas Republikas un “Lauku attīstības fonda” no Rumānijas kopīgi organizētā  starptautiskā konference „Vietējās Identitātes produkts (VIP) – ilgtspējīgas atbalsta sistēmas Eiropas kopienām”, kura norisinājās no …

Projekts “Biedrības „Latvijas Lauku forums” administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā

2012. gadā biedrība “Latvijas Lauku forums” balstoties uz līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/001/75 ar Sabiedrības Integrācijas fondu realizēja projektu “Biedrības „Latvijas Lauku forums” administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā” “92,07% no Projekta finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta …

LLF uzsācis realizēt projektu “Local Identity Product (LIP) – sustainable support systems for communities in Europe”.

Latvijas Lauku forums uzsācis realizēt projektu “Local Identity Product (LIP) – sustainable support systems for communities in Europe” kas tiek līdzfinansēts programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros (Nr.515784-EFC-1-2011-1-LV-EFC-CSP). Projektā iesaistīti trīs partneri: biedrība “Latvijas Lauku forums”no Latvijas, “Asociace regionálních značek, o.s.”no Čehijas  un “Rural Development Foundation” no Rumānijas.   Ar Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstu.          Projekta mērķis …

Projekta “Village development partnership for rural animators”dalībnieku mobilitātes izvērtēšanas tikšanās

Norises laiks: 2011. gada 19. augusts Norises vieta: LLF birojs, Brīvības gatve 214M-2, 417. kabinets Izglītības un kultūras ĢD Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči  projekta “Village development partnership for rural animators” ietvaros notiks mobilitātes dalībnieku izvērtēšanas tikšanās. Tās laikā ar dalībniekiem tiks pārrunāti ieguvumi, veikta anketēšana, analizēti trūkumi un apkopoti ieteikumi, kas gūti no pieredzes apmaiņas apmācībām Igaunijā no 1. …

Mobilitāte Igaunijā projekta “Village development partnership for rural animators” ietvaros

Projekta “Village development partnership for rural animators” ietvaros, kas tiek realizēts ar ES Mūžizglītības programmas Loenardo da Vinči sniegto finansējumu, no 1. – 8. augustam pieci projekta konkursā iespēju guvušie dalībnieki devās pieredzes apmaiņā uz Igaunijas lauku kopienu apvienību “KODUKANT”. Pielikumā atrodama Mobilitātes programma un foto liecība.