Latvijas Lauku forums īsteno projektu “Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde”

Projektu “Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” īsteno biedrība “Latvijas Lauku forums”, kas apvieno 69 nevalstiskās organizācijas, lai veicinātu Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību un lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Projekta mērķis ir: Biedrības „Latvijas Lauku forums” darbības spēcināšana – LLF biedru platformas un …

Kick off tikšanās “Villages on Move Baltic”

AKTĪVAS KOPIENAS BALTIJĀ! Eksperimentālās kultūras metodes iedzīvināšana, radošu ideju meklējumi lauku teritorijās, pētnieciskās analīzes un integrēšana studiju programmās, kā arī citas kopīgas aktivitātes izzinot un izdzīvojot praksi un teoriju! No 19. līdz 22. februārim Somijā notika 1. projekta “”Villages on Move Baltic” partneru tikšanās ar kolēģiem no Somijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas, kas tiek īstenots ar ERASMUS+ Sport programmas atbalstu un …

Glokalizācija pieaugušo izglītībā – 1. tikšanās Gdow, Polijā

Projekta “Glocalization in adult education” tikšanās no 12. – 14. decembrim, 2016, Gdow, Polijā piedalījās LLF izpilddirektore Anita Seļicka, “Partnerība “Daugavkrasts” administratīvā vadītāja Daiga Krūmiņa un biedrības “Krāslavas rajona partnerība” valdes locekleAina Dzalbe. Vietējā kopienā pieaugušo izglītība pārsvarā tiek realizēta: profesionālā – izmantojot par bāzes studijām vietējās profesionālās skolas, pielāgojot mācību programmu un izmantojot esošos resursus (piemēram, tehnikumā, kur var pēc pamatskolas …

Seminārs par dialogu ar Moldovas kolēģiem

Šogad jau trešo gadu atkārtoti esam saņēmuši atbalstu Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projektu konkursā, lai kopā biedru organizācijām – īstenotu attīstības sadarbības projektu. 2016. gada projektā turpināsim iepriekšējos gados iesākto un šogad kopā spersim lielu soli – līdzdarbosimies partnerību veidošanā Moldovā. Šī gada projekts ir “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai …

Vecāko klašu otrās kārtas darbi

Rubas speciālās internātpamatskolas 8.klase Siguldas pilsētas vidusskolas 8.a klase Priekules vidusskolas 12.a klase Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klase Valkas ģimnāzijas 7.a klase Palsmanes pamatskolas 7.klase Mazsalacas vidusskolas 9.klase Malienas pamatskolas 8.klase  

Izzini daudzveidīgas vietējās iniciatīvas

Vietējo iniciatīvu kartē iekļautas vietējās iniciatīvas – objekti un pakalpojumi, ko izveidojuši, attīstījuši vai pilnveidojuši vietējie iedzīvotāji (privātpersonas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības vai uzņēmēji) – saimniecības, amatnieku mājas un muižas ar daudzveidīgu apskates objektu un praktisku nodarbību piedāvājumu, brīnišķīgas ēdināšanas vietas, dabas objekti un atpūtas vietas, arī aktīvās atpūtas piedāvājums, piemēram, velobraukšanas, ūdens atpūtas, zirgu sporta, slēpošanas un citu objektu un pakalpojumu izziņas iespējas Latvijas laukos. Šīs …

LAUKU TŪRISMA SPĒKS

Oktobra izskaņā pulcējāmies Mežotnes pilī uz gada noslēguma konferenci „Lauku tūrisma spēks: uzņēmēju, pašvaldību un vietējās kopienas sadarbība”. Tās mērķis bija stiprināt lauku tūrisma uzņēmēju, vietējo rīcības grupu, pašvaldību un skolu sadarbību, lai veicinātu lauku tūrisma, lauku uzņēmējdarbības attīstību kā būtisku vietējās kopienas sadaļu.  Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm lauku tūrismā, kā arī rosinātas diskusijas par uzņēmēju un vietējo …

LAUKU TŪRISMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS APTAUJAS REZULTĀTI 2015

Lai apzinātu lauku tūrisma uzņēmējdarbības tendences, klientūras izmaiņas, piedāvājumu/pieprasījumu, t.sk. plānus investīcijās tuvākā nākotne ar pašu vai ES fondu palīdzību, uzņēmēju informētības līmeni par sadarbības iespējām vietējā kopienā (pašvaldība, skolas, NVO u.c.), tika veiktas uzņēmēju un pašvaldību aptaujas – elektroniski un telefoniski, kopumā iegūstot 153 respondentu atbildes. Kopumā vērtējot lauku tūrisma uzņēmējdarbības attīstības tendences, respondentu vērtējums par 2015. gadu ir pozitīvs: …

LEADER pieeja

LEADER nav kārtējais ES fonds – tā ir attīstības metode, kas balstīta „no apakšas uz augšu” principā. Kas ir LEADER? LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. LEADER vīzija – ar …

Čehijas lauku soklu tīkla projekta noslēguma konference

Norises laiks: 2015. gada 22.-24. aprīlis Noriseds vieta: Blansko, Čehija LLF pārstāv stratēģiskā eksperte Anita un Sandra no Briežuciema. Pasākuma programma un prezentācijas no konferences pielikumā. Pārmaiņu izglītība Vienādas iespējas visiem – izglītība laukos Socialā saimniekošana Kopienu izglītītbas starptautiskā sadarbības projekta rezultāti Mūziglītavas stāsts no “Saulessveces” Briežuciemā Kopienu izglītība Zviedrijā Mūžizglītības nozīme manā dzīvē – Čehijas piemērs Mērķi, iespējas un …