Preses relīze: VIETĒJO RĪCĪBU GRUPAS LATVIJĀ MEKLĒS JAUNAS STRATĒĢIJU IEVIEŠANAS IESPĒJAS 2013.- 2020. GADAM

6. un 7. decembrī Gulbenes novada Daukstu pagastā Latvijas Lauku forums (LLF) sadarbībā ar biedrību „Sateka” organizē diskusiju Vietējo Rīcības grupu vadības pārstāvjiem, lai identificētu un apkopotu ieteikumus Zemkopības ministrijai par Vietējo attīstības stratēģiju ieviešanas administrēšanas jautājumiem nākamajā plānošanas periodā. 2013. gadā noslēdzas LEADER (no franču val. Liaison entre actions de développement rural – saiknes starp lauku attīstības darbībām) pieeja …

Aktualizējas lauku kopienu nozīme reģionālajā attīstībā

Latvijas Lauku forums (LLF) turpina strādāt pie izaicinājumu identificēšanas, lai sekmētu reģionālu organizāciju spēju iesaistīties valsts pārvaldē. Strādājot reģionos arvien nozīmīgāks kļuvis jautājums par vietējo kopienu nozīmi teritorijas jautājumu risināšanā un kopienu kapacitātes celšanas nepieciešamību, lai spētu iesaistīties nacionālu jautājumu risināšanu. Latvijas Lauku forums sagatavojis preses relīzi: Aktualizējas lauku kopienu nozīme reģionālajā attīstībā Pielikumā pilns preses relīzes teksts.

Ierobežoti resursi ir īstais iemesls, kāpēc reģionālās organizācijas neiesaistās valstiskos procesos?

Šā gada jūlija sākumā biedrības „Latvijas Lauku forums” organizētajā praktiskajā seminārā tikās valsts un pašvaldību iestāžu un reģionālo nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai diskutētu par problēmām, kas kavē reģionālo organizāciju iesaistīšanos valstiskos procesos. Latvijas Lauku forums ir sagatavojis preses relīzi: Ierobežoti resursi ir īstais iemesls, kāpēc reģionālās organizācijas neiesaistās valstiskos procesos? Pielikumā preses relīze.

Preses relīze: TIKS MEKLĒTI RISINĀJUMI REĢIONĀLO NVO IESAISTEI VALSTS PĀRVALDĒ

3. jūlijā no 14:30 – 18:00 Latvijas Pašvaldību savienības telpās tiksies NVO un valsts pārvaldes pārstāvji, lai diskutētu par sadarbības uzlabošanas mehānismiem un lēmumu pieņemšanā iesaistīto pušu līdzatbildību par pieņemto lēmumu radītām sekām. Lai arī ministriju ziņojumos ikmēneša Ministru kabineta un NVO memoranda padomes sēdēs tiek minēta  NVO līdzdalība ministriju darbā un ministrijas izrāda vēlmi sadarboties, organizācijas joprojām norāda uz …

Preses relīze: Reģionālās attīstības problemātika atspoguļota NAP trešajā prioritātē

Reģionālajā attīstībā iesaistīto organizāciju viedoklis atspoguļojas NAP trešajā prioritātē – izaugsmi atbalstošas teritorijas. Lai reģionālajā attīstībā iesaistītajām organizācijām svarīgie jautājumi tiktu iekļauti valsts attīstības plānošanā, šajā procesā aktīvi ir iesaistījusies arī biedrība „Latvijas Lauku forums” (LLF). LLF ir iekļāvušies 5 dažādu nozaru NVO konsorcijā, kurā ietilpst biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse, biedrība Latvijas Lauku forums, biedrība Latvijas Radošo savienību padome; onkoloģisko …

Preses relīze- Reģionālā diskusija par NAP izstrādi

LLF birojs ir sagatavojis preses relīzi par 15. martā notiekošo Reģionālo diskusiju par NAP izstrādes gaitu. Preses relīze pievienota pielikumā. Informācija par pasākumu atrodama pievienotajā saitē: http://llf.partneribas.lv/index.php?show=105&text=937  

Preses relīze par Fila Vuda piedalīšanos Novembra Lauku forumā

Ar Britu padomes Latvijā atbalstu Latvijas Lauku novembra forumā piektdien, 11. novembrī plkst. 14.15 uzstāsies vietas un vides attīstības jautājumu eksperts, pētnieks Fils Vuds (Phil Wood) no Lielbritānijas.   Pilnu preses relīzes tekstu lasiet pielikumā!