Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem

3.Latvijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai jādzīvo!” notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes. Lauku kopienu parlamenta centrā būs lauku nākotnes ceļa izstrāde, lai paustu pārliecību, ka visai Latvijai ir jādzīvo. Šī būs viena …

Lauku attīstības epicentrs 2017. gadā būs Kandavā

2017. gadā notiks jau 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments. Pēc biedrības „Latvijas Lauku foruma”, kas ir pasākuma iniciatori, vienošanās ar Kandavas novada domi un biedrību „Kandavas partnerība” šoreiz parlaments notiks Kandavā, iesaistot vietējos iedzīvotājus pasākuma radīšanā un norisē.  2016. gada novembrī „Latvijas Lauku forums” (turpmāk – LLF) Latvijas mazpilsētām un ciemiem izziņoja pieteikšanos 3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta uzņemšanai. Saņemot visus …

NVO un uzņēmēji iebilst pret likumu, kas palielinās bezdarbu un “ēnu” ekonomiku

Vakardien, 7. novembrī, preses konferencē nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvji pauda pamatotas bažas par pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Šis pieņemtais likums, kas stāsies spēkā no 2017. gada 1. janvāra, paredz ne vien “ēnu” ekonomikas strauju attīstību, bezdarbu, iedzīvotāju aizbraukšanu no valsts, bet arī ir klaji pretrunā ar cilvēktiesībām – brīvu cilvēka izvēli strādāt pilnu vai nepilnu …

Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisināsies Lauku kopienu parlaments

No 3. – 5. jūnijam Līgatnē Lauku kopienu parlamentā „Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos” tiksies Latvijas un vismaz 16 Eiropas Savienības, kā arī Austrumu partnerības, Centrālāzijas un citu valstu lauku kopienu pārstāvji. Parlamenta dalībnieki kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutēs par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, veidojot saikni ar ES Padomes 18 mēnešu programmas …

“Latvijas Lauku forums” ir noslēdzis sadarbības līgumu ar “Pro Cooperare Regionala”

18. decembrī biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF), kas apvieno 68 Latvijas lauku un reģionālajā attīstībā iesaistītās NVO, ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Moldovas Ziemeļu reģiona NVO “Pro Cooperare Regionala” (ProCoRe), kas darbojas lauku attīstības jomā, sniedzot atbalstu lauksaimniekiem, mazajām lauku skolām, pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām Moldovas Ziemeļu reģionā. Līgums paredz abu NVO ilgtermiņa sadarbību pilsoniskā dialoga vaicināšanas, kopienu attīstības, lauku attīstības …

Latvijas lauku bagātības daudzveidīgās izpausmēs atklājas 2014. gada Dižprojektos

Šogad Latvijā piekto reizi notika dižošanās akcija, kuras ietvaros tika apzinātas 24 unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Šogad izvirzīto dižprojektu vērtēšanas gaitā tika identificēta ļoti plaša tematiskā daudzveidība, īstenotajām idejām ietverot attieksmes pret apkārtējo vidi un vēsturi, amatniecības, ražošanas un uzņēmējdarbības, sporta un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas kultūras attīstības tendences, …

Preses relīze: Latvijas Lauku forums veiksmīgi veicis visus sagatavošanas darbus, lai uzsāktu 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta praktisku organizāciju Līgatnē

2014. gada 4. decembrī biedrības „Latvijas Lauku forums” birojs sagatavoja ziņojumu Latvijas Lauku kopienu parlamenta padomei, kurā ziņo par esošo situāciju 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta sagatavošanas procesā. Kā būtiskākie finansējuma avoti kopienu parlamenta veiksmīgai norisei tiks izmantoti: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Latvijas Valsts budžets, kā arī finansējums Attīstības foruma rīkošanai no Latvijas Platformas attīstības sadarbībai īstenotā projekta „Glokalizācija …

Latvijas reģionos lauku attīstības idejas tiek realizētas Dižprojektos

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau piekto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”. Dižošanās  mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. LEADER pieejas vīzija ir ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.   Dižošanās laikā galvenā nav projektu …

Preses relīze: Latvijas lauku kopienas strādā ar globālas nozīmes attīstības jautājumiem

Aizritējušajā nedēļā jau otro reizi Latvijas vēsturē norisinājās Lauku kopienu nedēļa.  Šogad tā notika Riebiņu, Alūksnes, Amatas, Aizputes un Iecavas novados, pulcējot vairāk nekā 100 lauku teritoriju iedzīvotājus un citus aktīvistus, kas ieinteresēti kopienu attīstības jautājumos. Lauku kopienu nedēļa šajā gadā mudināja kopienu iedzīvotājus domāt par to, kā  kopienu darbības vietējā līmenī ietekmē globālos procesus un ko iespējams darīt, lai …

Preses relīze: Latvijas reģionos sākas Otrā Latvijas Lauku kopienu nedēļa!

No 27. līdz 31. oktobrim Riebiņu, Alūksnes, Amatas, Aizputes un Iecavas novados notiks otrā Latvijas Lauku kopienu nedēļa , kas  tiek organizēta, lai stiprinātu un atbalstītu kopienu iniciatīvas. Kopienu nedēļas diskusijās aktīvākie lauku iedzīvotāji dalīsies viedokļos par šī brīža aktuālajiem jautājumiem laukos  lokālo, nacionālo un globālo procesu kontekstā, meklējot risinājumus cerīgai savas kopienas nākotnei globālā pasaulē. 2014. gada Latvijas lauku …