VRG Stratēģijas

Latvijas Vietējo rīcības grupu izstrādātās un apstiprinātās 2007. – 2013. gada teritoriju attīstības stratēģijas. Šajā sadaļā publicētas to VRG stratēģijas, kas devušas atļauju to darīt.

VRG stratēģijas

LLF biedru organizāciju, kas realizājušas vietējās teritorijas atīstības stratēģijas iepriekšējā plānošanas periodā. Tā kā katrai teritorijai situācija ir atšķirīga un arī nākamajā periodā, noteikumi ir atšķirīgi, šīs stratēģijas nevar tikt uzskatītas par paraugu jauno stratēģiju rakstīšanai.

MK_noteikumu projekts 4. ass pasākumiem

Precizets MK noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienibas atbalsta pieskirsanas kartiba lauku attistibai pasakumam „Konkuretspeas veicinasana vietejo attistibas strategiju istenosanas teritorija” un pasakumam „Lauku ekonomikas dazadosana un dzives kvalitates veicinasana vietejo attistibas strategiju istenosanas teritorija””, kas izstradats 4.ass 411. un 413.pasakuma istenosanai. Noteikumu projekts paslaik vel ir izstrades procesa. Ir notikusi tiksanas ar Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Savienibas un valsts …

Finansējuma iespējas Lauku NVO

Zemgales plānošanas reģiona ES informācijas centrs pēc LLF lūguma sagatavojis informāciju par trīs fondu piedāvātajām iespējām lauku NVO finansēšanai.  

Jaunākā ZM MK noteikumu par LEADER pieeju periodā 2007.-2013. gadā versija

      Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai piešķiršanas kārtība” , kas š.g.3.aprīlī tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Mēneša laikā tas tiks saskaņots ar institūcijām, kuras Valsts sekretāru sanāksmē pieteikušās sniegt atzinumus. Dokumenta tālākā virzība notiks tikai pēc MK kabineta noteikumu projektu izstādes Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 411. pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo …