Lauku kopienu attīstības perspektīvas: viedoklis

Ā.Ādlers, V.Kudiņš (Latvijas Lauku forums, 2016) Lauku kopienu attīstības dimensija Latvijā jeb atskats uz pēdējā desmitgadē (2005 – 2015) īstenotajām nozīmīgākajām aktivitātēm lauku kopienu kapacitātes stiprināšanai Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gadā, mums ir pieejams ES fondu finansējums lauku attīstībai. Lai arī pirmajos dalības ES gados Latvijas fokuss joprojām tika vērsts uz lauksaimniecības attīstību, modernizējot nozari, kas paredz aizvien mazāku …

Kas ir post-2015 un ko attīstības sadarbības jomā dara NVO

“Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” kopā ar vides organizācijām un ekspertiem izstrādājusi materiālus par attīstības sadarbību (1) NVO stratēģija par attīstības politikas ietvaru pēc 2015. gada (post2015), Latvijas procesiem un iespējām, ko var darīt NVO, kā arī ekspertu viedokļi atsevišķās tematiskās jomās un (2) iepriekšējo materiālu papildinošu infografiku. Materiāli pielikumā. Post-2015-stratēģijaPost-2015-infografika-lv

Vadlīnijas vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei

Latvijas Lauku forums ir izstrādājis Vadlīnijas vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014. -2020. gada plānošanas periodam. Vadlīnijas izstrādātas ar mērķi sniegt ieskatu potenciālajām Vietējām rīcības grupām un Zivsaimniecības vietējām rīcības grupām prasībās un ieteikumos, ko nosaka normatīvie akti (Ministru kabineta noteikumi vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, kā arī Lauku attīstības programma un Zivsaimniecības rīcības programma 2014.-2020.gadam), kā arī teritoriju attīstības plānošanas …

Vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanai

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) sagatavojusi materiālus par cilvēkdrošību “Praktiskās vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanai kopienu līmenī, tajā skaitā nevalstiskajās organizācijās”. Materiāli pielikumā. Vadlīnijas cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanaiCilvēkdrošības koncepts – kopsavilkums

Attālinātā darba centrs- Iespēja piesaistit jaunus iedzīvotājus savā pagastā!

2014. gada 2. okrobrī notika konference par Attālinātā darba iespējām, kurā uzstājās Alise Vītola ar prezentāciju par lauku attīstības iespējām 21. gadsimtā, kurā stāstīja par ciemu Dānijā, kuram pēdējo gadu laikā pateicoties izveidotajam attālinātā darba centram izdevies piesaistīt jaunus iedzīvotājus. Pilna prezentācija pielikumā! Attālinātais darbs- jaunas iespējas

Latvijas Lauku kopienu parlaments – Eiropas nozīmes iniciatīva

Latvijas Pirmais lauku kopienu parlaments kā viens no 25 daudzsološām iniciatīvām rakstu krājumā par vietējām iniciatīvām, ko apkopojis AEIDL (European Association for Information on Local Development). Lejuplādē dokumentu pielikumā. Aeidl – 25 vietējo iniciatīvu stāsti

Vadlīnijas par līdzdalību sabiedrības virzītā vietējā attīstībā

Šis valdīnijas piemērojamas sabiedrības virzītai vietējai attīstībai, kas sagatavoti 2014.2020.gada plānošanas perioda sākumā, lai nodrošinātu dažus praktiskus rīkus un sniegtuieteikumus par sabiedrības virzītas vietējās attīstības īstenošanu plašākā skatījumā tiem, kas irtieši iesaistīti vietējo rīcības grupu darbā. Pielikumā vadlīnijas Latviešu valodā! Valdīnijas

Pasaules tendences pārtikas nodrošināšanai aktuālas arī Latvijā!

Lai nodrošinātu taisnīgumu, demokrātiju un dažādību mūsu pārtikas nodrošināšanas sistēmā jāievēro sekojoši principi: 1.Līdzdalīga un demokrātiska pārvaldība; 2.Agroekoloģiskas ražošanas metodes; 3.Vietējā ekonomika un tirdzniecība; 4. Atbildīgas investīcijas; 5.Stabils lauksiamniecības tirgus; 6.Pieeja produktīviem resursiem; 7.Atbildīgs patēriņš; 8.Inovācijas lauksaimniecībā un attīstībā; 9.Labāks atbalsts un attīstības politika laukos; Iznācis CONCORD ziņojums par Pārtikas drošību. Pielikumā dokuments angļu valodā! Concord_Food_Security