Biedrība “Preiļu rajona partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai” ĪSTENOTĀJS:   BDR “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” VIETA:  Daugavpils iela 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301 PROJEKTA VADĪTĀJS:   Inese Matisāne PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  31.12.2018. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 10366.56 EUR, ELFLA/EJZF publiskais finansējums 9000.00 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Ģimenēm ar bērniem piedāvāt jaunus pakalpojumus …

Biedrība “Pierīgas Partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “LABIE KOKI konstruē”

PROJEKTA NOSAUKUMS: „LABIE KOKI konstruē” ĪSTENOTĀJS:  SIA „LABIE KOKI konstruē” www.konstrue.eu VIETA:  Annas koku skola, Klīves, Babītes novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Inga Erdmane PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  19.05.2017 – 16.03.2018 PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 22310,34 EUR , ELFLA publiskais finansējums 13022,51 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta ietvaros izveidots ārtelpas dizaina mēbeļu ražošanas uzņēmums, tādā veidā paaugstinot dzīves kvalitāti un radot jaunas …

Biedrība “Madonas novada fonds” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Ekskluzīva restorāna “Vakars uz ezera” izveide Kāla ezerā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Ekskluzīva restorāna “Vakars uz ezera” izveide Kāla ezerā ĪSTENOTĀJS: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REZIDENCE” VIETA:  Kāla ezers, Vestienas pagasts, Madonas novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Arturs Gailītis PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  24.04.2018.-07.09.2018. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 49 983,85  EUR , ELFLA publiskais finansējums  29 990,31 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: attīstīt visaugstākās kvalitātes inovatīvu pakalpojumu – restorānu “Vakars uz ezera” Madonas …

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Tūrisma pakalpojumu radīšana un attīstīšana J.Šicāna piemājas saimniecībā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: „Tūrisma pakalpojumu radīšana un attīstīšana J.Šicāna piemājas saimniecībā” ĪSTENOTĀJS: Jānis Šicāns VIETA: Jāņu iela 5, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV -5725 PROJEKTA VADĪTĀJS: Jānis Šicāns PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 2018. gads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 43187.78 EUR , ELFLA publiskais finansējums 30231.45 EUR PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Veicot amatu mājas izbūvi un teritorijas labiekārtošanu, veicināt tūrisma nozares …

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  “Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos” ĪSTENOTĀJS: SIA HouseBoat VIETA:  Liepājas ezers, pilsētas kanāls PROJEKTA VADĪTĀJS:  Normunds Albrekts PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  27.07.2017. – 22.05.2018. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 50 000,00  EUR , EJZF publiskais finansējums  35 000,00 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Radīt jaunu atraktīvu atpūtas iespēju uz Liepājas ūdeņiem Projekta aktivitātes: Lielisks brīvā laika pavadīšanas un atpūtas piedāvājums …

Biedrība “Lauku partnerība”Lielupe”” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija ĪSTENOTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība VIETA:  Lielplatones pagasts, Lielplatones muižas parks PROJEKTA VADĪTĀJS:  Ella Jerofejeva PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  07.06.2017.-03.10.2018. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 97 816.55  EUR , 45 000 EUR publiskais finansējums,  42 816.55 EUR Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku “Vešūzis”, uzlabojot un nodrošinot tās pieejamību, tā …

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Jāšanas sporta manēžas būvniecība”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Jāšanas sporta manēžas būvniecība” ĪSTENOTĀJS: IU Oskars R VIETA:  Smārdes pagasts, Engures novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Jānis Ramiņš PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2016.g.septembris līdz 2018.gada septembrim PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 82440.30 EUR , ELFLA publiskais finansējums 57708.21EUR   PROJEKTA APRAKSTS:  Projekta ietvaros veikta jaunas jāšanas manēžas būvniecība 1100 m2 platībā, kas ļauj zirdziņiem un cilvēkiem trenēties un strādāt visu cauru …

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “„Laimes muzeja” ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta izveidošana Indras pagastā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: „Laimes muzeja” ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta izveidošana Indras pagastā ĪSTENOTĀJS: Krāslavas novada dome VIETA:  Sporta iela 2, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads (pierobeža ar Baltkrieviju) PROJEKTA VADĪTĀJS:  Ināra Dzalbe PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017. – 2018. gads PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 62 691.39 EUR , ELFLA publiskais finansējums  40 416.98 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Izveidot Indras ciemā …

Biedrība “Kandavas partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Dzeja izdaiļo vecpilsētu”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Dzeja izdaiļo vecpilsētu” ĪSTENOTĀJS: Kandavas novada dome VIETA:  Kandava                                                                                       PROJEKTA VADĪTĀJS:  Santa Haferberga   PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  30.01.2017. – 15.10.2018. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 52 676,98  EUR,  ELFLA – 18 727,90 EUR.   PROJEKTA APRAKSTS:   Par Kandavas vecpilsētas ēku fasāžu atjaunošanas un apgleznošanas nepieciešamību tika diskutēts dažādās Kandavas novada domes sanāksmēs un darba grupās. Tēma par dzeju …

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ĪSTENOTĀJS: SIA Education centre Durbe VIETA:  Lielbornes muiža, Salienas pag., Daugavpils nov., p.n. Saliena, LV-5469 PROJEKTA VADĪTĀJS:  Nora Poiša PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017.gads PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 49993.67 EUR , ELFLA publiskais finansējums 44994.30 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: atjaunot Bornes upes tiltiņu, kas …