Latvian Rural forum contact information

Anita Seļicka Phone: +371 28855427 e-mail: laukuforums@gmail.com Post Box: “Latvijas Lauku forums” Republikas laukums 2, Riga, LV- 1981, Riga Web page: llf.partneribas.lv/  

LLFZ002_EZF atbalsta ieviešanas uzraudzības komisijas sēde

Norises laiks: 2008.03.28. 13:00- 17:00Norises vieta: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, 23. stāvs Darba kārtība: 13:00 – 13:10 Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana, uzraudzības komitejas nolikuma un 2008.gada 1.februāra uzraudzības komitejas sēdes protokola apstiprināšanaA.Lapiņš – Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks 13:10 – 13:25 Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam prioritārais virziens „Tehniskā palīdzība”: …