Latvijas Lauku Forums Valdes sēde

Norises laiks: 31.05.07.Norise vieta: Rīga, Republikas laukums 2 Darba kārtība:1. LLF Biroja vadītāja ikmēneša atskaite par LLF paveikto;2. Biroja vadītāja darbu prioritāšu sadalīšana turpmākajam periodam;3. Jaunu biedru piesaistes koncepcijas izstrādes turpināšana (Šis jautājums iekļauts darba kārtībā, jo gan iepriekšējā valdes, gan biedru sapulcē, šim jautājumam netika pievērsta pietiekama uzmanība laika trūkuma dēļ);4. LLF Biedru tikšanās reizē 24. maijā apspriesto jautājumu …

Iesniegumu pieņemšanas sākums sadarbības pasākumu finansēšanai

No 6.augusta līdz 17.augustam, vietējās rīcības grupas var iesniegt iesniegumus atbalsta saņemšanai dalībai kādā no sadarbības pasākumiem, kas atbilst visiem MK noteikumos minētajiem nosacījumiem: Piektdien, 3.augustā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tika publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr.518 “Eiropas Savienības atbalsta vietējām rīcības grupām dalībai sadarbības pasākumos piešķiršanas kārtība”.No 6.augusta 10 darba dienu laikā, t.i. līdz 17.augustam ieskaitot, vietējās rīcības grupas var iesniegt …

LLF biedru un VRG tikšanās

Norises laiks: 2007.05.24. 10:00- 13:00Norises vieta: Rīga, Lāčplēša iela 24 Darba kārtība: 1. Informācija par LEADER ieviešanas progresu:– MK noteikumu projekts par sadarbību;– VIG iesniegtie projekti;2. Informācija par LEADER pieeju 2007.-2013.g. (aktuālie jautājumi, diskusijas);3. Informācija par VRG dalību seminārā Korsikā – The Legacy of LEADER+ at Local Level: Building the Future of Rural Areas – 24.-26.04.2007.;4. Informācija par LLF dalību …

Latvijas Lauku forums parakasta MK un NVO memorandu

2007. gada 16. augustā LLF pievienojās tām vairāk kā 100 NVO, kas parakstījušas Ministru kabineta un NVO sadarbības memorandu. Memoranda parakstīšanai no Latvijas Lauku foruma puses pilnvarota bija LLF jaunievēlētā valdes locekle Dace Grīnberga.Memoranda parakstīšana notika MK Zaļajā zālē un pasākumā piedalījās arī Latvijas republikas ministru prezidents Aigars Kalvītis. Latvijas Lauku forums memoranda parakstīšanai tika nosaukts ar kārtas numuru 2. …

Latvijas Lauku forums pievienojas jauni biedri

2007. gada 16. augustā LLF biedru tikšanās laikā par Latvijas Lauku foruma biedriem kļuvuši: Bauskas rajona lauku partnerība, Kandavas partnerība un Vidzemes lauku partnerība ‘Brasla’ Biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”Biedrības reģistrēšanas datums: 2006. gada 11. janvāris;Kontaktpersonas: Jolanta Lauva un Egija Stapkēviča;Darbības teritorija: Bauskas rajons un novads (1874,5 km2,41023 iedzīvotāji);Darbības mērķis: Veicināt Bauskas rajona lauku teritorijas ilgspējīgu un līdzsvarotu attīstību; Sekmēt …

LLF piedalās 2. Latvijas kopienu spēlēs

Norises laiks: 2007. gada 28. JūlijsNorises vieta: Preiļu rajona Riebiņu novada Riebiņi; Latvijas Lauku foruma komanda kopā ar citām 18 komandām no visiem Latvijas novadiem, izņemot Kurzemes, piedalījās 2. Latvijas kopienu spēlēs. Latvijas Lauku foruma komandu pārstāvēja:– Valdis Kudiņš;– Āris Ādlers;– Oskars Zuģickis;– Ināra Krūtkrāmele;– Raitis Nikolajevs;– Ivars Nikolajevs;Vislabākos rezultātus LLF komanda “Kura nospēra svilpīti” sasniedza:“Golfa” sacensībās- 1. vieta;Volejbola turnīrā- …

Latvijas Lauku forums valdes sēde

Norises laiks: 05.09.2007. 10:00;Norises vieta: Zemkopības ministrija- Republikas laukums 2; Dalībnieki: Jānis Baltačs- valdes loceklisValdis Kudiņš- valdes loceklisDace Grīnberga- valdes loceklisĀris Ādlers- biroja vadītājsDarba kārtībā: LLF valdes priekšsēdētāja vēlēšanas;LLF biedru tikšanās organizācija;Informācija par LLF aktivitātēm; Informatīvo semināru norise;LLF kapacitātes stiprināšanas projekts

Projekta ‘Lauku skola- vietējās attīstības sirds’ skolu sadarbības tīkla koordinācijas tikšanās.

Semināra norises laiks: 12.06.2007. plkst. 10:00 – 14:00Norises vieta: Republikas laukums 2, 1724.telpa Darba kārtībā:1. Informācija no iepriekšējā protokola:a. vietas, kur var nodot makalatūru noskaidrošana (Skaidrīte).2. Atskaite par radošajām darbnīcām skolā un pēdējiem notikumiem, kopš tikšanās 15.05.2007. (Skaidrīte);3. Informācija par Vasaras radošo darbnīcu:a. atskaite par vietas apmeklējumu un salīdzinājums (Āris);ST jāpieņem lēmums par izvēli.Materiāli izdalei: salīdzinājuma tabulab. vasaras radošās darbnīcas …