Forum Synergies stipendiju programma ilgtspējīgai lauku teritoriju attīstībai

Forum Synergies (FS) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu izstrādājuši stipendiju programmu, kas sniedz iespēju jauniešiem doties pieredzes apmaiņā apgūt jaunas zināšanas par ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību.  Aicinām pieteikties jauniešus līdz 30 gadu vecumam un organizācijas/uzņēmējus ar pieredzi lauku teritoriju attīstības jomā un ar vēlmi dalīties savās zināšanās ilgtspējīgas attīstības jautājumos.  Pieteikuma anketas pieejamas tiešsaistē: jauniešiem un organizācijām/uzņēmējiem. Dalība stipendiju programmā sniegs …

Piedalies kampaņā un laimē iespēju doties uz Eiropas Lauku parlamentu!

  Pastāstiet savu lauku realitātes stāstu vienā no šīm kategorijām kampaņas ietvaros: 1. Labo praksi, īstenotos projektus, iniciatīvas par lauku kopienas attīstību, ko virzījuši iedzīvotāji 2. Iedzīvotāju virzītas iniciatīvas, kas ārēju faktoru ietekmes rezultātā nav bijušas veiksmīgas Stāstu variet veidot rakstiski (maksimāli 1000 vārdiem) vai videoklipa formātā (maksimāli 2 minūtes ilgu). Lai piedalītos kampaņā atveriet šo saiti (pieteikšanās rakstot angliski) …

Apkopoti Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) konsultācijās izteiktie priekšlikumi

Pērnā gada 15. novembrī, norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā, kuras mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.   Ar iesaistīto pušu konsultāciju kopsavilkuma ziņojumu un diskusiju dokumentu varat iepazīstieties šeit: AIF …

Jauniešu Manifests – The EUROPARC Youth Manifesto

The EUROPARC Youth Manifesto – ideju un iedvesmas avots lēmumu pieņēmējiem saistībā ar aizsargājamām teritorijām un lauku kopienām, lai nodrošinātu jauniešu līdzdalību un iespējas. Manifestu izveidojuši 43 Eiropas jaunieši pārstāvot 9 valstis. Aicinām iepazīties arī jūs ar šī Manifesta saturu un iedvesmoties jauniešu iesaistei ikdienas darbā un nākotnes plānu realizēšanā! Vairāk informācijas par projektu un tā rezultātiem šeit: https://www.europarc.org/natu…/young-people/youth-manifesto/  https://www.facebook.com/pg/europarcyouthmanifesto/about/?ref=page_internal

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Kultūras dzīves un sabiedrisko aktivitāšu attīstība un dažādošana Alūksnes novadā, atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Kultūras dzīves un sabiedrisko aktivitāšu attīstība un dažādošana Alūksnes novadā, atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām” ĪSTENOTĀJS: Jurijs Marinovs VIETA: Alūksne, Alūksnes novads PROJEKTA VADĪTĀJS: Jurijs Marinovs PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 27.10.2016. – 16.12.2016. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 50 000.00 EUR, t.sk. 35 000.00 EUR publiskais finansējums 15 000.00 EUR līdzfinansējums PROJEKTA APRAKSTS: Projekta mērķis: Kļūt par vadošo savas …

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Logu un dizaina mēbeļu ražotnes izveide Burtnieku novadā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Logu un dizaina mēbeļu ražotnes izveide Burtnieku novadā ĪSTENOTĀJS: SIA WoodHeart VIETA:  Burtnieku nov., Rencēnu pag., “Annas” PROJEKTA VADĪTĀJS:  Tālis Grinbergs PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  PROJEKTA FINANSĒJUMS:kopējās izmaksas:49450.00EUR , ELFLA/EJZF publiskais finansējums  34743.94EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Gados jauno Burtnieku novada uzņēmēju Tāli Grīnbergu varam raksturot vienā vārdā- lietaskoks.  Viņa dibinātais un vadītais uzņēmums SIA “WOODHEART”  pagājušā gada aprīlī …

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Viesu nama “Bergervilla” izveide vēsturiskajā Medību pils ēkā Vijciemā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Viesu nama “Bergervilla” izveide vēsturiskajā Medību pils ēkā Vijciemā ĪSTENOTĀJS: SIA „Bergervilla” VIETA:  „Vijmeži 4”, Vijciema pagasts, Valkas novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Agneta Kīta PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017. gada septembris – 2018. gada oktobris PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 49 989,45 EUR, ELFLA publiskais finansējums  34 992,61 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: saglabāt esošo muižas ēku un radīt tās pieejamību …

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)” ĪSTENOTĀJS: Ventspils novada pašvaldība VIETA:  Tārgales pagasts, Tārgale PROJEKTA VADĪTĀJS:  Mārcis Laksbergs PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: no 01.01.2017 līdz 31.12.2018 PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 1373336,80 EUR , EJZF publiskais finansējums  360000,00 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: Nodrošināt lībiešu zvejnieku ciemu kultūras mantojuma un tradīciju liecību saglabāšanu, pieejamību un ilgtspēju, veicot publiskās …

Biedrība “Talsu rajona partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru ĪSTENOTĀJS:  Rojas novada dome VIETA:  Kaltene, Rojas novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Alise Krūmiņa PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  -2017.-2018. PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 242 000,00 EUR, EJZF publiskais finansējums: 180 000,00 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:  Kaltene ir  piekrastes ciemats Rojas novadā. Lai tiktu saglabāti zvejniekciemam raksturīgie identitātes simboli un arhitektūra, tika veikta Kaltenes kluba …

Biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Mūzikas bungu ražošana”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  “Mūzikas bungu ražošana” ĪSTENOTĀJS:  SIA “Melany Drums” VIETA:  Acones iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Dace Bankova PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  11.08.2017. – 01.02.2018. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 25 966.95  EUR , ELFLA publiskais finansējums  18 176.87 EUR   PROJEKTA APRAKSTS:   Projekta mērķis: jauna produkta – augstas kvalitātes masīvkoka mūzikas bungu ražošana. Bungu korpusi tiek ražoti no dažādām koku …