Iedzīvotāju iesaiste Kohēzijas politikā

Kad jūs iesaistāties lēmumu pieņemšanā kā iedzīvotājs, jūs ieguldāt laiku un pūles, lai palīdzētu profesionālam lēmumu pieņēmējam (politiķim vai ierēdnim) veikt viņa darbu. Jūs atsakāties pavadīt laiku kopā ar draugiem un ģimeni, pastaigāties pa parku vai ko citu, ko vēlēties darīt. Ko jūs saņemat pretī? Jūs saņemat iespēju izteikties. Jūsu balss ir dzirdama. Sadarbībā ar citiem jūsu ieguldījums palīdzēt mainīt …

Politikas dokuments: Eiropas Lauku parlaments

Aicinām iepazīties ar 2019. gada novembrī Spānijā izstrādāto Eiropas Lauku parlamenta (ELP) politikas rekomendāciju dokumentu. ELP ir unikāla partnerība starp 41 nacionālās pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 6 Eiropas mēroga darbības tīkliem, kuri strādā, sekmējot lauku attīstību un dzīves kvalitāti. Partnerība aptver lielāko daļu Eiropas, sākot no Islandes līdz Turcijai un no Portugāles līdz Ukrainai, ar plašu ikdienas darbu ikkatrā no …

Biedrības “Jūrkante” Dižprojekts 2019 ir “Tūrisma moteļu izbūve”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Tūrisma moteļu izbūve ĪSTENOTĀJS: SIA ENISS VIETA: Pērnavas iela 58, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 Kuivižkrogs PROJEKTA FINANSĒJUMS: 70 468,88 EUR, no tā EJZF publiskais finansējums: 19328,22 EUR PROJEKTA MĒRĶIS: Piesaistīt ārvalstu un vietējos tūristus piedāvājot iespēju atpūsties brīvā dabā, skatu torņa apmeklējums, nakšņošanu viesnīcā, ēdināšanas pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā auto, moto un velotūristiem tehniskā centra pakalpojumus, kur tiks nodrošināta …

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Lauku tūrismam izmantojama atpūtas kompleksa pārbūve, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Lauku tūrismam izmantojama atpūtas kompleksa pārbūve, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai ĪSTENOTĀJS: SIA „Zenit” VIETA: Atpūtas komplekss „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas 100000 EUR, ELFLA publiskais finansējums 70000 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Veikt ieguldījumus 4 brīvdienu mājiņu pārbūvē, tādējādi sekmējot uzņēmuma daudznozaru darbības attīstību un konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. …

Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Specializētās kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes nov., Lendžos”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Specializētās kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes nov., Lendžos” ĪSTENOTĀJS: SIA “KUUP COFFEE” VIETA: Rēzeknes novads, Lendžu pagasts PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 18730.88 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 13111.62 EUR PROJEKTA MĒRĶIS: Izveidot specializētās kafijas grauzdētavu, iegādājoties kafijas grauzdētāju un tam pavadošos rīkus jauna produkta izveidei un ražošanai, līdz ar to sekmējot nodarbinātību, vietējo patēriņu un Rēzeknes novada sociālekonomisko attīstību. PROJEKTA …

Lauku partnerības “Sēlija” Dižprojekts 2019 ir “Augļu un dārzeņu pārstrādes ceha izveide Krustpils pagasta „Ormaņos””

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Augļu un dārzeņu pārstrādes ceha izveide Krustpils pagasta „Ormaņos”” ĪSTENOTĀJS: Ritma Kregere VIETA: „Ormaņi” Krustpils pagasts, Krustpils novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 49999,71 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 34999,80 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Augļu un dārzeņu ceha izveide, lai ražotu un realizētu tirgū veselīgus un kvalitatīvus pārtikas produktus, tādējādi palielinot saimniecības neto apgrozījumu. Dažādot piedāvājumu klāstu, kā arī piedāvāt …

Biedrības “Pierīgas partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Stiklotas terases izveide, pakalpojumu dažādošana”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Stiklotas terases izveide, pakalpojumu dažādošana ĪSTENOTĀJS: SIA IRBĒNI VIETA: Irbēnu iela 1, Brīvkalni, Babītes pagasts, Babītes novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas 41322,31 EUR, ELFLA publiskais finansējums 28925,62 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Aprīkot un izveidot vietu, kur ir iespējams organizēt lielus un apjomīgus pasākumus, ar kopējo apmeklētāju skaitu līdz pat 200 cilvēku.  PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros ģimenes …

Biedrības “Gaujas Partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” ĪSTENOTĀJS: Ādažu novada dome VIETA: Ādaži, pie Gaujas ielas 27c PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 39 600,00 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 35 640,00 EUR   PROJEKTA MĒRĶIS: Uzsākt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, lai veicinātu fiziski attīstošas un aktīvas vides pieejamību skolas vecuma bērniem zemes gabalā līdzās jaunajai sākumskolai, kas līdz šim ir …