Semināru cikls “Kopienu līdzdalība teritoriju attīstībā”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums” organizē četrus reģionālos seminārus – diskusijas “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”. Tie paredzēti nevalstisko organizāciju, vietējo rīcības grupu un pašvaldību administrāciju pārstāvjiem, kā arī citiem aktīvistiem. Semināros – diskusijās paredzēts diskutēt par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā un labās prakses piemēriem, iepazīstināt ar ciemu plānošanas konceptu un sagatavoto ciema …

LLF jauna biroja adrese

Informējam, ka no 2019. gada 1. oktobra Latvijas Lauku foruma faktiskā adrese ir Kalēju iela 57-8, Rīga, LV-1050. Citi biedrības rekvizīti nemainās. Ēka K57 ir viens no Free Riga sabiedriskajiem projektiem, kas dod iespēju apdzīvot Rīgas pamestās telpas. Latvijas Lauku forumam ir tas gods būt daļai no šī projekta.

Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālās darba grupas 1. tikšanās

Līdzdalība kā ieradums, nevis tikai aktivitāte! – gaidām Izglītības un zinātnes ministrijas apmācības reģionos, kas popularizēs šo pieeju. Jā, iespēju radīšana jauniešiem reģionos ir viena no būtiskākajām tēmām Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālajā darba grupā, kurā piedalījās arī LLF. Šajā ciklā viedokļu apkopošanā tiks iesaistīta daudz plašāka sabiedrības daļa. Arī mēs redzam Jaunatnes dialogu kā vērtīgu rīku, lai apzinātu viedokļus, ko …

Piesakies Eiropas Lauku jauniešu parlamentam!

Pieteikšanās Otrajam Eiropas Lauku jauniešu parlamentam (ELJP) ir sākusies. Ja esi jaunietis, kurš dzīvo ārpus pilsētas un Tev interesē lauku attīstības izaicinājumi, kā arī kopienas veidošana, aizpildi dalībnieka anketu līdz 28. augustam. Aktīvistu pulcēšanās notiks Asturiasā, Spānijā no 2019. gada 4. līdz 6. novembrim. Novembrī vairāk nekā 70 jauno profesionāļu no aptuveni 10 valstīm dos savu ieguldījumu Eiropas Lauku jauniešu manifesta …

Eiropas Lauku jauniešu parlaments dos iespēju jauniešiem paust viedokli par lauku attīstības izaicinājumiem.

Pirms Eiropas Lauku parlamenta (ELP) no 2019. gada 4. līdz 6. novembrim Spānijā, Asturiasā notiks ne mazāk svarīgs pasākums – otrais Eiropas Lauku jauniešu parlaments (ELJP). Vairāk nekā 70 jauno profesionāļu no aptuveni 10 valstīm sniegs ieguldījumu Eiropas Lauku jauniešu manifesta izstrādē. Vēlāk Briselē tiks organziētas tikšanās ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem. Eiropas Lauku jauniešu parlaments ir spēcīga platforma, kas palīdz …

Tūjas ciema attīstības plāna izstrāde

Starptautiskā projekta “Coast4us” (Piekraste mums) ietvaros Latvijas Lauku foruma komanda ir uzsākusi darbu pie Tūjas ciema attīstības plāna izveides. 2019. gada 19. jūlija vakarā, Tūjā, kafejnīcā “Liedags” norisinājās pirmā iedzīvotāju sanāksme, kuras laikā dalībnieki tika aicināti dalīties ar sev aktuālajiem problēmjautājumiem ciema ikdienā un identificēt nepieciešamās darbības Tūjas ciema attīstības veicināšanai. Nākamās sanāksmes plānotas 2019. gada 2. un 3. augustā, …

Senču prasmes : interaktīvas digitālās kartes izveide

Aizkraukles rajona partnerības projekta “No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu ilgtspējīgiem lauku tūrisma produktiem” ietvaros Latvijas Lauku forums strādā pie interaktīvas digitālās kartes izveides, kas sevī iekļauj mājražotāju, amatnieku, lauksaimniecības produktu audzētāju un ražotāju datu bāzes izveidi. Apjomīgā datu bāze šobrīd ir izstrādes beigu stadijā un jau 2019. gada rudenī interaktīvā karte būs pieejama Aizkraukles rajona partnerības mājas lapā. Šis …

4. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcija

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos.  Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā finansējuma prioritātes, …

4. LLKP rezolūcija

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūcija ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos.  Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā …

Noslēdzies 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments

No 2019. gada 5. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notika 4.Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā. Zaļeniekos vienkopus pulcējās viedokļu līderi, inovatori, pētnieki, pašvaldību pārstāvji un politikas veidotāji, lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, kas veido jaunos – modernos, dinamiskos, invovatīvos un konkurētspējīgos laukus! Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes …