Piemēri lauku konkurētspējas uzlabošanai

ŠEIT pieejama Eiropas Tīkla lauku attīstībai kontakpunkta brošūra, kurā ir apkopoti dažādu projektu piemēri un aprakstītas dažādas pieejas, kā laukos var uzlabot konkurētspēju. Tāpat arī brošūrā tiek aprakstīts, kas tiek saprasts ar viedu (smart) lauku attīstību: publi-eafrd-brochure-02-en_2016 Protams, brošūras iespējas ir ierobežotas, tāpēc ir vērts apskatīties arī plašo projektu datu bāzi lai iedvesmotos viedām un konkurētspējīgām aktivitātēm laukos. Bāzē ir arī ar šo …

Eiropas lauku attīstības pavasara ziņās arī mēs

Eiropas lauku attīstības pavasara ziņās šoreiz fokuss uz LEADER sadarbību, kur ietverts arī mūsu pieredzes stāsts sadarbībā ar Moldovu. Žurnālā arī par zivsaimniecības grupas un VRG sadarbību Itālijā, starpteritoriālo sadarbību Grieķijā, kā arī vadošo institūciju viedoklis par starpteritoriālo sadarbību. Arī sadaļā par Lauku perspektīvu iekļauti mūsu stāsti  par VLT organizēto konkursu jauniešiem par uzņēmējdarbību, kā arī Eiropas Lauku parlaments 2015, kurā …

LEADER pieeja Igaunijā 2014-2020

Kopš 2016. gada 1. aprīļa Igaunijā 26 vietējās rīcības grupas ir uzsākušas savu stratēģiju īstenošanu, lai: veicinātu reģionu attīstību; izvēlētu individuālus LEADER projektus; īstenotu LEADER starptautiskos sadarbības projektus. Visu Igaunijas VRG vietējās attīstības stratēģijas tika izvēlētas 1 kārtā. Igaunijas VRG izmanto tikai ELFLA finansējumu, zivsaimniecības VRG tiks atvērti atševišķi. Kopējais finansējums Igaunijas lauku attīstības programmā 2014-2020 ir 90 miljoni EUR, 10% …

ALTER projekts

The project “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” is funded by the European Union   ALTER projekts – aktīvas vietējās teritorijas ekonomiskajai attīstībai lauku teritorijās Projekta Partneri ALTER īsteno 9 projektu apvienība – Rietumbalkānu valstis un Turcija, ka arī tiek atbalstīta un iedrošināta no Eiropas Lauku Asociācijas PREPARE, kuru projektā pārstāv Latvijas Lauku forums. Partneri: …

ELARD – Igaunijas prezidentūra

Eiropas LEADER tīkla kopsapulcē, kas notik Briselē 16. un 17. februārī par prezidenti tika ievēlēta Kristiina Tammets no Igaunijas. Kopsapulces galenais mērķis bija ziņot par Čehijas prezidentūras laikā sasniegto un iepazīstināt ar rīcības plānu Igaunijas prezidentūras, Čehijas un Portugāles viceprezidentūras laikā 2016.-2017. gadā: 3. ELARD_action plan_2016 1. ELARD_common_proposal ELARD ir starptautiska NVO, kas strādā ar mērķi nodrošināt sabalansētu un ilgtspējīgu …

Iznācis jaunākais Farnet apkārtraksts

Zivsaimniecības sadarbības tīkls Farnet laidis klajā jaunāko novembra apkārtrakstu, kurā stāsti par grupu savstarpējo pieredzes apmaiņu, vietējo zivju izstrādājumu tirgus veidošanu, Zivju Vietējo rīcību grupu saistību ar Sabiedrības virzītu vietējo attīstību un citi interesanti raksti! Pielikumā apkārtraksts angļu valodā! Farnet_nov_2014

Eiropas Lauku ilgtspējības saiets “European Rural Sustainability Gathering 2014”

Norises laiks: 2014. gada 18.-21. septembris Norises vieta: Beaufortain (Savoie rajons Rhones-Alpes) Francija PROGRAMME Thursday 18th: Arrival to the Alpine region 19h00-20h00     Arrivals of participants 20h00   Dinner 21h00   Presentation of the program of the gathering and introduction on the region of Savoie 21h15   Participants presentation 22h00   Visit organisation for the following day / good night   Friday 19th: Discovering the …