Ilgtspējīgas lauku attīstības tikšanās

LF piedalīsies Forum Synergies Eiropas Lauku ilgtspējas tikšanās Karditsa pilsētā, Grieķijā. Trīs dienu tikšanās piedalīsies dažādu valstu pārstāvji, kuru darbības pamatā ir ilgtspējīga lauku attīstība, izceļot vietēja līmeņa attīstības iniciatīvas ar lielu iedzīvotāju līdzdalību. LLF prezentēs arī Latvijā pastāvošās iniciatīvas. Vairāk informācijas te: http://www.forum-synergies.eu/article1.html <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/sXSYD9uDcj0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Infrastruktūru un pakalpojumu pieejamība lauku teritorijās – fokusgrupas Eiropas Lauku parlamenta kampaņas ietvaros

Sadarbībā ar biedriem (Ropažu-Garkalnes partnerību un Alūksnes lauku partnerību) Ropažos un Alūksnē LLF organizēja fokusgrupas par infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību lauku teritorijās, kas ir daļa no pasākumu kopas izstrādājot Latvijas viedokli 3. Eiropas Lauku parlamentam, kas ar 40 valstu pārstāvju dalību notiks šoruden Nīderlandē. Paldies visiem, kas sniedza informāciju arī tiešsaistes anketā par minēto jautājumu. Tuvākajā laikā apkoposim un izplatīsim …

PREPARE padomes sēde Belgradā

No 3. līdz 5. aprīlim (2017) LLF izpilddirektore A. Seļicka un LLF padomes loceklis  Ā. Ādlers piedalījās Eiropas Lauku partnerības lauku attīstībai PREPARE padomes sēdē Belgradā ar mērķi izstrādāt stratēģisko organizācijas virzību un rīcības plānu 2017. gadam. PREPARE tīklā LLF ir divas funkcijas – A. Seļicka ir tīkla finanšu vadītāja,  Ā. Ādlers – padomes loceklis, kurš atbildīgs par sadarbību un aktivitātēm Melnās …

Sniedz viedokli par ilgtspējīgiem pakalpojumiem un infrastruktūru lauku teritorijās

Kāda ir situācija lauku teritorijās un mazpilsētās? Kā tu vērtē pieejamos pakalpojumus un infrastruktūru? Aicinām tevi izteikt viedokli, iesaistoties kampaņā, gatavojoties Eiropas Lauku kopienu parlamentam, kas notiks 2017. gada oktobrī pulcējot pārstāvjus no 40 valstīm (http://europeanruralparliament.com/). Rezultāti tiks izmanoti, lai apkopotā veidā apjaustu vispārējās tendences un esošo situāciju, kas tiks izmantots tālākam darbam Eiropas līmenī.

ELARD biedru kopsapulce

2017. gada 22. februārī notika Eiropas LEADER tīkla ELARD biedru kopsaulce, kurā piedalījās arī Latvijas Lauku forums. Darba programma pieejama te: General-Assembly-21.02.17-agenda (1) Kopsapulcē tika pieņemti statūtu grozījumi, kas paredz, ka katrai valstij ELARD būs tikai 1 balss, ka to varēs pārstāvēt tikai vietējo rīcības grupu (VRG) neformālie tīkli, kas apvieno lielāko daļu valsts VRG vai kopienu organizācijas, ja šādi tīkli valstī nepastāv. …

ELARD biedru kopsapulce – 23.11.2016.

ELARD biedru kopsapulcē, kas notika Igaunijā, būtiskākie izrunātie jautājumi (protokols angļu val. te – 3-piel-Minutes-General-Assembly-23.11.16): ELARD prezidējošā valsts ir Igaunija, tomēr pašreiz prezidente Kristiina Tammes bija slima, tāpēc kopsapulci vadīja viceprezidents Pedro Brosei no Portugāles; Uzņemti 4 jauni biedri: Polijas LEADER tīkls, Austrijas LEADER Forums, Vācijas VRG tīkls un Maķedonijas lauku attīstības tīkls. Kopš šī gada ELARD vairs neuzņem atsevišķas VRG …

ELARD konference – LEADER 25

LLF piedalījās ELARD LEADER konferencē„Atjaunojot LEADER/SVVA pieeju pēc 2020. gada – LEADER pieeja Eiropā svin 25 gadus!” Norises laiks un vieta: 22. līdz 23. novembrim Tartu, Igaunija   LLF biroja un padomes pārstāvji pasākumā: A. Seļicka, padomes locekļi V. Kudiņš un A. Lukjanceva, no Latvijas VRG piedalījās „Alūksnes lauku partnerība”, „Krāslavas partnerība”, „Pierīgas partnerība”, „Sateka”, „Ziemeļgauja”, „Zied zeme”, kā arī …

16. Rietumbalkānu Lauksaimniecības Politikas Forums

Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka, pārstāvot Eiropas lauku tīklu PREPARE piedalījās 16. Rietumbalkānu Lauksaimniecības Politikas Forumā, kas notika 12. un 13. oktobrī Tirānā, Albānijā. Forumā piedalījās vairāk kā 100 dažādas iesaistītās puses no 19 valstīm, pārstāvot gan ministrijas un politikas veidotājus, gan starptautiskas institūcijas, nevalstiskās organizācijas un akadēmiskās iestādes. Forumā notika disuksijas par šādām tēmām: Uz teritoriju balstīta attīstība Rietumbalkānos …

Korka 2 konference lauku attīstībai

Korka 2 konference lauku attīstībai  (Cork 2.0: European Conference on Rural Development ) notika  5. un 6. septembrī Korkā, Īrijā. To organizēja Eiropas Komisija un Lauksaimniecības un lauku attīstības nodaļa un tajā piedalījās vairāk kā 300 lauku attīstības ekspertu ar meŗķi izstrādāt jaunu Korka deklerāciju, balstoties uz pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem un iespējām lauksaimniecībā un lauku teritorijā Eiropā. Eiropas mēroga organziācijās, kurās …

Latvijas un Moldovas sadarbībā tiek meklēti uz vajadzībām balstīti risinājumi lauku teritoriju attīstībai

2016. gada 19. jūlijā biedrība “Latvijas Lauku forums” parakstīja līgumu ar Ārlietu ministriju par projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem.” (proj. Nr. ĀM/GPK-22/2016) īstenošanu. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot vietējā līmeņa publisko …