Piedalies kampaņā un laimē iespēju doties uz Eiropas Lauku parlamentu!

  Pastāstiet savu lauku realitātes stāstu vienā no šīm kategorijām kampaņas ietvaros: 1. Labo praksi, īstenotos projektus, iniciatīvas par lauku kopienas attīstību, ko virzījuši iedzīvotāji 2. Iedzīvotāju virzītas iniciatīvas, kas ārēju faktoru ietekmes rezultātā nav bijušas veiksmīgas Stāstu variet veidot rakstiski (maksimāli 1000 vārdiem) vai videoklipa formātā (maksimāli 2 minūtes ilgu). Lai piedalītos kampaņā atveriet šo saiti (pieteikšanās rakstot angliski) …

ELARD ziemas kopsapulce, 2018

2018. gada 7. martā Briselē notika Eiropas LEADER asociācijas (ELARD) kopsapulce, kurā prezidējošā valsts – Portugāle prezentēja 2018. un 2019. gada darba plānu, prioritātes un budžetu. Tikšanās laikā katra biedru organizācija pastāstīja par savā valstī būtiskākajiem procesiem un izaicinājumiem LERADER un SVVA kontektā šajā un nākamaj’plānošanas periodā. LLF ERARD kopsapulcē pārstāvēja padomes loceklis Valdis Kudiņš.   Vairāk par ELARD: http://elard.eu/

Eiropas Lauku Kopienu Alianses Kopsapulce 2018

2018. gada 6. martā notika Eiropas Lauku Kopienu Alianses (The European Rural Community Alliance – ERCA), kuras biedru organizācija ir arī Latvijas Lauku forums, kopsapulce. Tiesšaistes sēdes laikā tika ievēlēta jauna valde un prezidenta vietnieks, kā arī atkārtoti pārvēlēts jau iepriekšējais prezidents – Staffan Nilsson no Zviedrijas. Būtiskākais ERCA veikums 2017. gadā bija līdzdalība 3. Eiropas Lauku Parlamenta organizēšanā. Vairāk par ERCA …

SVVA koncepcijas priekšrocības

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja NAT/724 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības koncepcijas priekšrocības  ATZINUMS Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) koncepcijas sniegtās priekšrocības integrētai vietējai un lauku attīstībai (izpētes atzinums)   Ziņotājs: Roman Haken Apspriešanās Padomes pezidentvalsts Igaunija, 08/08/2017 Juridiskais pamats Līguma par Eiropas Savienības darbību 302. pants Izpētes atzinums Biroja lēmums 19/09/2017     Atbildīgā specializētā …

Pozīcija LEADER/SVVA 2021.-2027.g.

Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai pozīcijaLEADER/SVVA 2021.-2027. gada plānošanas periodam Pozīcija apstiprināta 2017. gada 23. novembrī ELARD kopsapulcē un veidots mērķtiecīgām sarunām ar Eiropas institūcijām un dalībvalstīm. „Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai”, atbilstoši Tartu Deklarācijai par LEADER/SVVA ieviešanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā un atzinumam par SVVA 2021.-2027. gadam, ko izstrādāja Eiropas Ekonomisko un Sciālo lietu komiteja, 2021.-2027. gada plānošanas periodam piedāvā …

Nākotnei būtiski lēmumi tiek pieņemti Eiropas LEADER kopsapulces

No 22. līdz 24. novembrim Igaunijā notika ELARD (Eiropas LEADER asociācija lauku attīsībai) seminārs un 15. kopsapulce. Galvenais pasākuma mērķis bija ziņot Igaunijas prezidentūras rezultātus un pieņemt lēmumus par ELARD Prezidentu, diviem viceprezidentiem un padomi darbam 2018. un 2019. gadā. ELARD kopsapulcē tika apstiprinātas biedrības pozīcijas par SVVA 2021.-2027. gada periodam. ELARD norāda, ka nepieciešama obligāta SVVA īstenošanā visās ES …

Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020

EK paziņojums par nākotnes Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada. Dokumetns latviešu valodā pieejams te: COM_2017_713_LV_ACTE_f Eiropas komisijas paziņojums presei (pārpublicēts no http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_lv.htm): Pārtikas un lauksaimniecības nākotne – elastīga, taisnīga un ilgtspējīga kopējā lauksaimniecības politika Briselē, 2017. gada 29. novembrī Vienkāršāki noteikumi un elastīgāka pieeja nodrošinās to, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) atbalsta lauksaimniekus un veicina ES lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Tās …

Nepieciešama SVVA reforma – norāda ECOLISE

ECOLISE (Eiropas tīkls kopienu virzītām klimata pārmaiņu un ilgtspējas iniciatīvām)Eiropas Komisijai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai norāda, ka galvenais Eiropas Savienības instruments finansiālajam atbalstam augšupejošai vietējai attīstībai ir jāmaina, lai to padarītu pieejamāku dažādām iedzīvotāju iniciatīvām. Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA, angļu val. – CLLD) ir ES galvenais finanšu instruments, kas atbalstīta augšupejošu vietējo attīstību. Tas ir ideāli …

Venhorstas deklarācija 2017

Lejuplādē deklarāciju, kas tika izstrādāta 3. Eiropas Lauku parlamentā te: Venhorstas deklaracija 2017 Mēs, 250 dalībnieki no 40 Eiropas valstīm, no 2017. gada 18. līdz 21. oktobrim tikāmies 3. Eiropas Lauku Parlamentā Vernhorstas ciematā, Ziemeļbrabantā, Nīderlandē ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāra aizbildnību un ar Eiropas Savienības institūciju pārstāvju, dažu valstu valdību un daudzu valstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalību. Mēs diskutējām par lauku teritoriju vajadzībām un …

Amaze me LEADER – piedzīvojumu nedēļa jauniešiem

Somijas kolēģi mīļi gaidīs jauniešus (18-29 gadi) no lauku teritorijām piedzīvojumu seminārā “Amaze me LEADER”, kas no 13.-20. augustam notiks Dienvidu Somijā pie Saeimas ezera.  Pasākuma mērķis ir iesaistīt jauniešus vietējo rīcības grupu darbā un veidot sadarbības saiknes starp jauniešiem Eiropas lauku teritorijās. Pasākums ir organziēts līdzīgi kā TV šovs “Amazing Race”, kur dalībnieki komandās saņem mašīnu un uzdevumus, kas dienas …