Latvijas Lauku kopienu iniciatīvu un ilgtspējīgas attīstības atbalstošas organizācijas

Apzinoties dazādo Latvijas organizāciju un iniciatīvu nozīmi Latvijas Lauku ilgtspējas nodrošināšanā, Latvijas Lauku forums publicē informāciju par nacionāla mēroga organizācijām un saviem sadarbības partneriem, kuru darbība ir nozīmīga lauku kopienu attīstībai.   Latvijas Lauku forums katru mēnesi sagatavo vienu informācijas lapu par katru organizācija. Lauku kopienu pārstāvjus un NVO aicinām sazināties ar šīm organizācijām sev interesējošu jautājumu risināšanā. Informācijas apkopojumu …