Vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību partnerības vietējā līmenī teritorijas attīstības sekmēšanai

Vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību partnerības vietējā līmenī teritorijas attīstības sekmēšanai  LEADER ir Eiropas Savienības iniciatīva, kuras mērķis ir tuvināt lēmumu pieņēmējus vietējiem iedzīvotājiem, ņemot vērā konkrētās teritorijas reģionālās īpatnības.  LEADER tulkojumā no franču valodas (Liaison Entre Actions pour le Développement de L’Economie Rurale) nozīmē “mērķtiecīgas un koordinētas rīcības lauku ekonomikas attīstībai”. LEADER tiek īstenots vietējo rīcības grupu (VRG) ietvaros, …

LLF žūrijā konkursā “Laukiem būt!”

LLF izpilddirektore kopā ar pārstāvjiem no ZM, LPS, Altum un JZK bija LLKC konkursa „Laukiem būt!” žūrijas komisijā, iepazīstoties ar 64 biznesa idejām visos Latvijas reģionos. Konkurss noslēdzās 11. aprīlī ar 15 finālistu prezentācijām un uzvarētāju izvirzīšanu katrā no 3 virzieniem (informācija pieejama te: https://goo.gl/mRfH50). Daudzas idejas izstrādātas par nišas produktu veidošanu, tomēr arī jau ierastākiem produktiem tika rasts jauna …

“Latviskais mantojums” ekspertu komisijas apsekojuma brauciens

Norises laiks un vieta:  2016. gada 30. augusts, Zemgale. LLF pārstāvis pasākumā : Ieva Jātniece, LLF padomes locekle Apsekojamie objekti Zemgalē: Pirts “Lielzemenes” Vecumnieki,Vecumnieku novads; Atpūtas komplekss “Miķelis”, Gailīšu pagasts, Bauskas novads; apartamenti “Ores” Tērvete, Tērvetes novads; lauku sēta “Lejnieki”, Bērzes pagasts, Dobeles novads. Svarīgākās gūtās atziņas un informācija VRG VRG ieteicams( un tās ir ļoti mudināmas) ciešāk sadarboties ar biedrību …

27.09.2016. Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai

“Zaļās brīvības” mācību seminārs “Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai” 2016.gada 27.oktobris, plkst. 13:00 – 17:00 Viesu nams Zaļā sala, Rēzeknes nov., Greiškānu pag INFORMĀCIJA PAR SEMINĀRU Mācību seminārs notiek sadarbībā ar biedrību Zaļā brīvība un Latvijas Lauku Forumu (LLF), Rēzeknes rajona kopienu partnerību un biedrību SATEKA Gulbenes novadā, lai stiprinātu saimniecisko darbību un labklājību vietējās kopienās. Jēdziens “solidaritātes ekonomika” jau ir dzirdēts, tāpēc …

Kultūras zīme „Latviskais mantojums”

Līdz 15. jūlijam ir atvērta pieteikšanās lauku tūrisma uzņēmējiem kultūras zīmei “Latviskais mantojums”. Pieteikšanās anketa te: pieskirshana_latviskais_mantojums_anketa Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek pasniegta tiem Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kas saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā: saimnieki apmeklētājiem rāda un stāsta, cienā ar latviskiem ēdieniem, māca amatus un prasmes, svin latviskos svētkus. Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju …

Pievienojies 7 Latvijas valstiskuma ceļu veidošanā

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, īstenojot Latvijas valsts simtgades svinību programmu, ir uzsākusi jaunu projektu “7 Latvijas valstiskuma ceļi Latvijas izzināšanai un apceļošanai”, kas paredz izveidot Latvijas kultūras mantojuma attīstības ceļus kā tūrisma maršrutus un veicināt Latvijas apceļošanu, Latvijas valsts simtgades svinēšanu un Latvijas vēstures un kultūras mantojuma izzināšanu, plānojot, ka šie būs Latvijas tūrisma ceļveži arī pēc lielajiem …

Vietējās partnerības – lauku attīstībai

Lai lauku teritorijās veicinātu attīstību, stabilitāti un ilgtspēju, ir nepieciešams izmantot līdz šim pilnībā neizmantoto lauku un mazpilsētu potenciālu, kā arī veidot starpsekotriālu sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai. Viena no iespējām ir īstenojot LEADER pieeju, kura balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai 2015.- 2020.gadā ir iespēja piesaistīt atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem. Vairāk …

Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme par veselīgu attiecību veidošanu skolā

29. aprīlī notika konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme par veselīgu attiecību veidošanu skolā, kas notika globālās nedēļas “Izglītība visiem” laikā, kurā LLF pārstāvēja N. Millere no Pierīgas Partnerības. Darba kārtības jautājumi: 1. Skolēnu drošība izglītības iestādēs Izglītības kvalītātes dienesta (IKVD) skatījumā (Inita Juhņēviča IKVD vadītāja) 2. Cilvēks kā vērtība: veselības un drošības jautājumi mācību saturā un tonīstenošanas iespējas (Ineta Upeniece Valsts …

Atvērtās dienas laukos – 14. maijā, 2016

PAVASARA SEZONA LAUKOS IR SĀKUSIES – 14. MAIJĀ DURVIS VIESIEM VER 100 LAUKU SAIMNIECĪBAS! www.celotajs.lv/atvertasdienas Pavasara “Atvērtās Dienas laukos” ir signāls pilsētniekiem – ārpilsētas brīvdienu sezona ir sākusies! „Lauku ceļotāja” rīkotā akcija vienlaikus noritēs 101 lauku saimniecībā, visos Latvijas novados un apmeklētāji tiek gaidīti visas dienas garumā. Katra saimniecība šajā dienā sagatavojusi kādu programmu, ekskursiju, degustāciju, piedzīvojumu vai citu piedāvājumu, …