LEADER ceļojums caur Eiropas laukiem

Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai ELARD divdesmitajā gadadienā 2019. gada nogalē izdotajā publikācijā ar nosaukumu “LEADER Ceļojums caur Eiropas laukiem – nacionālie VRG tīkli atklāj LEADER ieviešanas daudzveidību” ELARD dalībnieki iepazīstina ar sevi un dažādiem piemēriem, kas atspoguļo LEADER aktivitātes dažādās valstīs. Lasi publikāciju (angļu val.), kurā apraksts arī par LLF un trīs Latvijas LEADER projektiem šeit: https://leaderconference2019.minhaterra.pt/rwst/files/I118-ELARDXBOOKLETXWEB.PDF

LLF izpilddirektore ievēlēta ELARD padomē

2019. gada 26. novembrī Portugālē notika LEADER / SVVA 2019 konference, noslēdzot Portugāles Eiropas LEADER tīkla lauku attīstībai (ELARD) prezidentūru. Konferences ietvarā notika arī ELARD kopsapulce. Kopsapulces darba kārtības galvenais punkts bija prezidenta, viceprezidentu un padomes ievēlēšana. Attiecīgi Marion Eckardt no Zviedrijas VRG Halland ir jaunievēlētā ELARD prezidente uz divu gadu periodu no 2020./2021. Priekšsēdētāja vietnieka atmatu ieņems gan Vācijas …

Eiropas labā prakse un organizācijas lauku attīstībā

Eiropas mēroga lauku entuziastu organizācija Forum Synergies, izstrādājot grāmatu par lauku iedzīvotāju un kopienu izaicinājumus un radītos risinājumus no Portugāles līdz Latvijai, no Skotijas līdz Rumānijai, izstrādājuši arī karti ar lauku attīstības veiksmes stāstiem un organizācijām visā Eiropā. Vērtīga informācija meklējot idejas, sadarbības partnerus vai vietas Eiropā, kurās ir vērts būt:http://www.forum-synergies.eu/rubrique23.html?categories=25

Grāmata par lauku attīstību

Eiropas mēroga lauku entuziastu organizācija Forum Synergies klajā laidusi grāmatu, kurā apkopota 25 gadu organizācijas pieredze darbā ar lauku attīstību, izceļot lauku iedzīvotāju un kopienu izaicinājumus un rastos risinājumus no Portugāles līdz Latvijai, no Skotijas līdz Rumānijai, pāri salām un kalnu reģioniem. Grāmatas tapšanā iesaistīts 12 autoru kolektīvs, kopīgā balsī vienojot kopienu pārstāvjus, lauksaimniekus, vides aizstāvjus, politikas veidotājus un lēmumu …

4. LLKP rezolūcija

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūcija ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos.  Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā …

Sākusies Sēlijas salu atklāšanas tūre

Šī vasara Sēlijā iesākas ar vērā ņemamiem notikumiem. Jau ikgadējā tūrisma izstādē “Balttour – 2019” informēja par īstu sensāciju Latvijas tūrisma jomā – Sēlijā atklātas 17 jaunas salas! Tagad salās tiek uzsākta pasākumu sērija. Lai nemulsinātu jaunā tūrisma produkta baudītājus, tomēr ir jāpaskaidro, ka Sēlijas salas ir 17 mazas apdzīvotas vietas, kas pagājšgad izaugušas starp Sēlijas baltajiem ceļiem, izveidojot katra …

Pieredze, kas padara laukus pievilcīgākus jauniem cilvēkiem

200 iedzīvotāju ciema Kaldabruņas, Jēkabpils novadā biedrības “Ūdenszīmju” stāsts izvēlēts kā viens no 12 visā Eiropā, demonstrējot kā Lauku attīstības politika var sniegt atbalstu jaunienācējiem un jauniešiem lauku teritorijās pieeju finansēm, zemei un zināšanām. Lasi labās prakses pieredzi te: https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-youth-and-generational-renewal_en

Piedalies kampaņā un laimē iespēju doties uz Eiropas Lauku parlamentu!

  Pastāstiet savu lauku realitātes stāstu vienā no šīm kategorijām kampaņas ietvaros: 1. Labo praksi, īstenotos projektus, iniciatīvas par lauku kopienas attīstību, ko virzījuši iedzīvotāji 2. Iedzīvotāju virzītas iniciatīvas, kas ārēju faktoru ietekmes rezultātā nav bijušas veiksmīgas Stāstu variet veidot rakstiski (maksimāli 1000 vārdiem) vai videoklipa formātā (maksimāli 2 minūtes ilgu). Lai piedalītos kampaņā atveriet šo saiti (pieteikšanās rakstot angliski) …

Ceļiniek, piestāj 17 jaunās salās Sēlijā!

Dodoties iepazīt svešas valstis un kultūras, mēs visi sirds dziļumos alkstam šīs zemes ieraudzīt caur vienkāršo cilvēku ikdienas dzīvi, jo tikai tā var iegūt īstās smaržas, garšas un sajūtas. Aizvien vairāk cilvēki tiecas pēc nesamākslotības, svaiguma, mājīguma un sirsnības. Tāda ir Sēlija – tūrisma industrijas un rutīnas nesamaitāta, nedaudz skarba un – ļoti īsta. Sēlis ir vienpatis, mežu, purvu un …

Aktīvo Iedzīvotāju fondam ir mājaslapa!

NVO konsorcijs, kurā kā viens no 6 partneriem ir arī “Latvijas Lauku forums” pašlaik sadarbībā ar Briseles Finanšu Instrumentu biroju strādā pie EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta Aktīvo Iedzīvotāju fonda programmas, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim.  Aicinām sekot visiem aktuālajiem procesiem saistībā ar “AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDU” izveidotajā mājaslapā  http://www.activecitizensfund.lv/ un sociālo tīklu profilā https://www.facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds/. Šajos avotos arī uzzināsiet par to, kas ir šis fonds un kas ir konsorcijs.   Sveiciens svētkos no konsorcija:   …