Infografika: AIF programma

Aktīvo iedzīvotāju fondā no 2020.-2024. gadam pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams finansējums aktivitāšu īstenošanai četrās programmās: “Demokrātijas kultūra”, “Cilvēktiesības”, “Ilgtspēja un kapacitāte” un “Divpusējā un reģionālā sadarbība”.  Aicinām iepazīties infografikā ar programmās atbalstāmo aktivitāšu ietvaru. Pirmos projektu konkursus plānots izsludināt līdz maija sākumam. Tie būs konkursi programmās “Demokrātijas kultūra” un “Cilvēktiesības”: Konkurss stratēģiskajiem projektiem jeb ilgtermiņa projektiem ar stratēģisku ietekmi līdz pat 4 …

Iedzīvotāju iesaiste Kohēzijas politikā

Kad jūs iesaistāties lēmumu pieņemšanā kā iedzīvotājs, jūs ieguldāt laiku un pūles, lai palīdzētu profesionālam lēmumu pieņēmējam (politiķim vai ierēdnim) veikt viņa darbu. Jūs atsakāties pavadīt laiku kopā ar draugiem un ģimeni, pastaigāties pa parku vai ko citu, ko vēlēties darīt. Ko jūs saņemat pretī? Jūs saņemat iespēju izteikties. Jūsu balss ir dzirdama. Sadarbībā ar citiem jūsu ieguldījums palīdzēt mainīt …

Rugāju un Balvu novadā prot izmantot ES finanses – apņēmība un darbaprieks nes labus augļus

Rugājos, 13. februārī notika diskusija “Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?” Vispirms pasākuma dalībnieki un viesi apmeklēja Z/S “Silarozes – 1”, lai iepazītu tās saimnieku sasniegto. Vēlāk tuvāki un tālāki pasākuma apmeklētāji pulcējās pieredzes stāstu uzklausīšanai un viedokļu apmaiņai par iespējām uzlabot dzīves kvalitāti novados, ES fondu izmantošanu un izaicinājumiem. Ar rugājiešiem un balveniešiem kopā bija arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības …

Kur ejam? NAP 2027

Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2027 gala redakcijas un indikatīvā finanšu plānojuma Pārresoru koordināciju centra prezentācijā NAP izstrādes darba grupās iesaistītajiem ekspertiem tiek prezentēta NAP2027 gala versija. Trīs iepriekšējās prioritātes kopš rudens papildinātas ar ceturto – REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA, kam vajadzētu kalpot kā sietam, izvērtējot visu rīcībpolitiku atbilstību. Nozaru pieprasījumi daudzkārt pārsniedza pieejamo finansējumu. Pēdējais gads esot bijis sarežģītas izšķiršanās laiks – …

Brexit – viedoklis

31.01.2020 – šis ir patiesi skumjš brīdis. Tam vajadzētu kalpot kā brīdinājumam mums visiem.Brexit notika daudz melu un populisma, neziņas un neapmierinātības, manipulāciju un visbeidzot spekulāciju dēļ cenšoties veidot personiskās politiskās karjeras, kas to pieļāva. Jā, Brisele bija un ir vieta, kur tiek radīts daudz nevajadzīgas birokrātijas un noteikumu, kas ir tālu no cilvēku vajadzībām un vēlmēm, kas liek Eiropai …

Manifests : Eiropas Lauku Parlaments

Aicinām iepazīties ar 2019. gada novembrī Spānijā izstrādāto Eiropas Lauku parlamenta(ELP) manifestu. ELP ir unikāla partnerība starp 41 nacionālās pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 6 Eiropas mēroga darbības tīkliem, kuri strādā, sekmējot lauku attīstību un dzīves kvalitāti. Partnerība aptver lielāko daļu Eiropas, sākot no Islandes līdz Turcijai un no Portugāles līdz Ukrainai, ar plašu ikdienas darbu ikkatrā no valstīm ar ciematu …

Vabole | Laiks Laukiem! Ko dara Eiropa kaimiņmājā?

2020.01.30. Vabole, Daugavpils novads Video par pasākumu un tajā dzirdēto skaties te: https://www.youtube.com/watch?v=lhqH9_8AfVY Pieredzes spēka iedvesmas stāsti: Tikšanās notika Skrindu dzimtas muzejā, kura vadītāja Anna Lazdāne iepazīstināja dalībniekus ar Vaboles un Skrindu dzimtas vēsturi, vietējā kultūrmantojuma saglabāšanu un uzturēšanu un paša muzeja izveides gaitu vairāk kā 20 gadu garumā. Muzejs ir lielisks apliecinājums kopienas, entuziastu un pašvaldības sadarbībai. Anna uzsvēra …

LEADER ceļojums caur Eiropas laukiem

Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai ELARD divdesmitajā gadadienā 2019. gada nogalē izdotajā publikācijā ar nosaukumu “LEADER Ceļojums caur Eiropas laukiem – nacionālie VRG tīkli atklāj LEADER ieviešanas daudzveidību” ELARD dalībnieki iepazīstina ar sevi un dažādiem piemēriem, kas atspoguļo LEADER aktivitātes dažādās valstīs. Lasi publikāciju (angļu val.), kurā apraksts arī par LLF un trīs Latvijas LEADER projektiem šeit: https://leaderconference2019.minhaterra.pt/rwst/files/I118-ELARDXBOOKLETXWEB.PDF

LLF izpilddirektore ievēlēta ELARD padomē

2019. gada 26. novembrī Portugālē notika LEADER / SVVA 2019 konference, noslēdzot Portugāles Eiropas LEADER tīkla lauku attīstībai (ELARD) prezidentūru. Konferences ietvarā notika arī ELARD kopsapulce. Kopsapulces darba kārtības galvenais punkts bija prezidenta, viceprezidentu un padomes ievēlēšana. Attiecīgi Marion Eckardt no Zviedrijas VRG Halland ir jaunievēlētā ELARD prezidente uz divu gadu periodu no 2020./2021. Priekšsēdētāja vietnieka atmatu ieņems gan Vācijas …

Eiropas labā prakse un organizācijas lauku attīstībā

Eiropas mēroga lauku entuziastu organizācija Forum Synergies, izstrādājot grāmatu par lauku iedzīvotāju un kopienu izaicinājumus un radītos risinājumus no Portugāles līdz Latvijai, no Skotijas līdz Rumānijai, izstrādājuši arī karti ar lauku attīstības veiksmes stāstiem un organizācijām visā Eiropā. Vērtīga informācija meklējot idejas, sadarbības partnerus vai vietas Eiropā, kurās ir vērts būt:http://www.forum-synergies.eu/rubrique23.html?categories=25