Biedrība “Pērļu zvejnieki”

Gulbenes novada Druvienas pagasta attīstības biedrība „Pērļu zvejnieki” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas aktīvi strādā pie dažādu ideju īstenošanas Druvienā, lai  saglabātu  un attīstītu kultūras un vēsturisko mantojuma, lai pilnveidotu bērnu un pieaugušo izglītību, lai dažādotu sporta un brīvā laika  aktivitātes,  lai veicinātu sociālo atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām un lai sekmētu pagasta infrastruktūras attīstību un vides sakārtošanu.        …