Biedrība “Bērzu skola”

Biedrība „BĒRZU SKOLA” ir nodibināta 2011. gadā un darbojas Gulbenē, Gulbenes Bērzu sākumskolā. Darbojas kā vecāku biedrība. Līdzdarbojas izglītības kvalitātes uzlabošanā un ģimeņu aktīvāku iesaisti, piedalās kultūras un sporta dzīves organizēšanā un veidošanā, iesaistās papildus resursu piesaistē. Biedrības darbības mērķi:1. Līdz darboties izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības kvalitātes paaugstināšanā, skolas pedagogu un tehniskā personāla darba …

BIEDRĪBA “Zariņš & Lejnieks”

BIEDRĪBA “ZARIŅŠ & LEJNIEKS” ( saīsinājumā JZRLP) darbojas Jelgavas novadā  un arī plašākā mērogā. Biedrība pamatā nodarbojas ar dažādu kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšanu un vadīšanu.  Biedrības lielākie un zināmākie projekti ir ikgadējs modes un frizūru konkurss „SAPŅU TĒRPS – FRIZŪRA”, jauno ģitāristu konkurss „UZSIT PA STĪGU”, jauno dzejnieku konkurss „JZRLP dzejas sacensības”. Biedrība arī iesaistās un organizē daudz un …

Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai “SAVI”

Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai “SAVI”  – sadarbība, attīstība, veiksme, iniciatīva – dibināta 2007.gada sākumā un darbojas Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados. Biedrības mērķis ir mazināt sociālo atstumtību, veicināt vietējās teritorijas līdzsvarotu attīstību,  stiprināt dažādu paaudžu sadarbību,  saglabāt un apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt  izglītības atbalsta iniciatīvu un popularizēt pilsoniskās sabiedrības ideju. Tajā apvienojušies pilsoniski aktīvi cilvēki – gan novada …

Glūdas pagasta attīstības biedrība “Attīstības centrs – dzīvo gudri”

GLŪDAS PAGASTA BIEDRĪBA „ATTĪSTĪBAS CENTRS – DZĪVO GUDRI” dibināta 2007. gadā  strādā Jelgavas novada Glūdas pagastā. Biedrības mērķis ir attīstīt pilsonisko sabiedrību, celt lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā Glūdas pagasta Zemgales ciemā. Biedrība rīko tematiskos pasākumus, kuri attīsta iedzīvotāju sadarbību un pieredzes apmaiņu dzīves kvalitātes celšanā, veicina iedzīvotāju pašapziņas paaugstināšanos, ieinteresē uzturēt sakoptu dzīves telpu. …

Biedrība “Ūdenszīmes”

BIEDRĪBA „ŪDENSZĪMES” – darbības teritorija lielākoties ir Jēkabpils novads, taču pēdējā laikā tiek aptverti arī   Aknīstes un Ilūkstes novadi. Biedrība „Ūdenszīmes” nomā bijušās Kaldabruņas sākumskolas telpas – tās ir ap 600 m2 – skaista mūra māja. Kad darbi uzsākti, lielajā zālē dzīvojušas bezdelīgas, un jumts draudējis apvienoties ar grīdu. Ēdamzālē uz grīdas augušas sēnes. Jautāta par paveikto, biedrības vadītāja Ieva …

Biedrība “Manai mazpilsētai Aknīstei”

Biedrība “Manai mazpilsētai Aknīstei” dibināta jau 2003. gadā ar mērķi nodrošināt mūžizglītības pieejamību. Biedrības “Manai mazpilsētai Aknīstei” darbības mērķis ir veicināt Aknīstes un tās apdzīvoto vietu attīstību. Mūsu prioritāte ir pieaugušo izglītības aktivitātes, kas notiek Aknīstes Tālākizglītības centrā. Tā darbību vada biedrības valde. Aknīstiešiem ir radīta iespēja iesaistīties apmācību grupās un interešu klubos. Iedzīvotāji pozitīvi vērtē iespēju piedalīties biedrības izstrādāto ES …

Biedrība “Preiļu lauksaimnieku apvienība”

Biedrība “Preiļu lauksaimnieku apvienība” dibināta 2005. gadā, lai apvienotu rajona lauksaimniekus kopīgai lauku un lauksaimniecības produkcijas ražotāju interešu pārstavībai, saskaņot un aizsargt savu biedru ekonomisko un sociālo attīstību, veikt ekonomiskās un sociālās izpetes darbus. Preiļu lauksaimnieku apvienība rīko diskusijas, piemēram, par mazo lauksaimniecības uzņēmumu attīstības iespējām risinot dažādus jautājumus par atbalsta sistēma mazajām saimniecībām, mazo uzņēmumu nepieciešamībai būt aktīviem darbībā un …

Biedrība “Sava kabata”

Biedrība “Sava kabata” neformālā veidā – informējot, izglītojot, aktivizējot un motivējot – veicina un atbalsta Līvānu novada jauniešu iniciatīvas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekti un pasākumi tiek realizēti aktīva un veselīga dzīvesveida, jauniešu uzņēmējdarbības organizēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai. Biedrības darbība galvenokārt balstījusies uz atsevišķu projektu izstrādi un ieviešanu. Galvenā darbības sfēra: praktiska palīdzība jauniešiem viņu ideju realizācijai savas dzīves …

Biedrība “Apes Attīstības atbalsta klubs”

Biedrība “Apes Attīstības atbalsta klubs” dibināta 2005. gadā. „AAA” klubiņā (Apes attīstības atbalsta klubs) darbojas aktīvākās Apes pašvaldības sievietes. Regulāri tiek rīkotas lekcijas, izstādes, dažāda rakstura tikšanās Apes iedzīvotājiem braucieni uz dažādām teātru izrādēm un citi pasākumi. Regulāri tiek rīkotas lekcijas, piedaloties psihologam Kasparam Bikšus, daiļdārzniecei Agritai Kalnozolai, kosmetoloģei, stilistei Guntai Bubucei u.c. Klubiņš ir noorganizējis jau 4 dažāda rakstura …

Biedrība “Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs”

Biedrība “Dr. A. Misiņa medicīnas vēstures muzejs” izvietota bijušā Alūksnes ārsta Aleksandra Misiņa privātajā klīnikā Alūksnes centrā.  Biedrības mērķis ir parādīt medicīnas attīstības vēsturi, popularizēt mediķa profesiju. Tiek organizēti dažādi izglītojoši un piemiņas pasākumi, veicināta izpratne par veselīgu dzīves veidu, izzināta medicīnas vēsture arhīvos un ekspedīcijās.  2013. gada decembrī notika Dr. Aleksandra Misiņa 125 gadu atceres pēcpusdiena un Pētniecības darba noslēguma …