Infrastruktūru un pakalpojumu pieejamība lauku teritorijās – fokusgrupas Eiropas Lauku parlamenta kampaņas ietvaros

Sadarbībā ar biedriem (Ropažu-Garkalnes partnerību un Alūksnes lauku partnerību) Ropažos un Alūksnē LLF organizēja fokusgrupas par infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību lauku teritorijās, kas ir daļa no pasākumu kopas izstrādājot Latvijas viedokli 3. Eiropas Lauku parlamentam, kas ar 40 valstu pārstāvju dalību notiks šoruden Nīderlandē. Paldies visiem, kas sniedza informāciju arī tiešsaistes anketā par minēto jautājumu. Tuvākajā laikā apkoposim un izplatīsim …

PREPARE padomes sēde Belgradā

No 3. līdz 5. aprīlim (2017) LLF izpilddirektore A. Seļicka un LLF padomes loceklis  Ā. Ādlers piedalījās Eiropas Lauku partnerības lauku attīstībai PREPARE padomes sēdē Belgradā ar mērķi izstrādāt stratēģisko organizācijas virzību un rīcības plānu 2017. gadam. PREPARE tīklā LLF ir divas funkcijas – A. Seļicka ir tīkla finanšu vadītāja,  Ā. Ādlers – padomes loceklis, kurš atbildīgs par sadarbību un aktivitātēm Melnās …

16. Rietumbalkānu Lauksaimniecības Politikas Forums

Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka, pārstāvot Eiropas lauku tīklu PREPARE piedalījās 16. Rietumbalkānu Lauksaimniecības Politikas Forumā, kas notika 12. un 13. oktobrī Tirānā, Albānijā. Forumā piedalījās vairāk kā 100 dažādas iesaistītās puses no 19 valstīm, pārstāvot gan ministrijas un politikas veidotājus, gan starptautiskas institūcijas, nevalstiskās organizācijas un akadēmiskās iestādes. Forumā notika disuksijas par šādām tēmām: Uz teritoriju balstīta attīstība Rietumbalkānos …

ALTER projekts

The project “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” is funded by the European Union   ALTER projekts – aktīvas vietējās teritorijas ekonomiskajai attīstībai lauku teritorijās Projekta Partneri ALTER īsteno 9 projektu apvienība – Rietumbalkānu valstis un Turcija, ka arī tiek atbalstīta un iedrošināta no Eiropas Lauku Asociācijas PREPARE, kuru projektā pārstāv Latvijas Lauku forums. Partneri: …

PREPARE: partnerība Eiropas laukiem

PREPARE ir sadarbība, programma un tīkls. PREPARE ir Eiropas un vietējā mēroga nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Sadarbības tīkls tika izveidots 1999. gadā. Tīklā tiek īstenota programma, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un veicinātu daudznacionālu sadarbību un pieredzes apmaiņas lauku attīstības jomā ar fokusu uz jaunajām ES dalībvalstīm, kā arī “jaunajiem” ES kaimiņvalstīm.   Projekta mērķis ir sadarbības tīkla darbības nodrošināšana, kura …