LLF sadarbības platforma: „Latvijas Lauku jaunatnes forums” (LLJF)

Latvijas Lauku jaunatnes forums ir LLF biedru iniciēta sadarbības platforma, kas iestājas par jauniešu līdzdalību vietējo teritoriju ilgtspējīgā attīstībā ar mērķi: "Veicināt Latvijas lauku teritorijās dzīvojošo jauniešu līdzdalību un dzīves kvalitāti"     LLJF uzdevumi ir: •    Veicināt lauku jauniešu aktīvu līdzdalību savas kopienas, Latvijas un Eiropas Savienības nākotnes veidošanā.•    Veicināt lauku jauniešu Eiropas pilsonības apziņu un starpkultūru izglītību, toleranci …