Jelgavas lauku partnerība “Lielupe” Dižprojekts 2012 izvirza projektu “Jauniešu māja kā jauns alternatīvās aprūpes pakalpojums”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Jauniešu māja kā jauns alternatīvās aprūpes pakalpojumsĪSTENOTĀJS:  Jelgavas novada pašvaldībaVIETA: Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagastā, Jelgavas 19, Eleja, Jelgavas novads LV- 3023PROJEKTA VADĪTĀJS:  Inese Cinovska PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  28.03.2011 – 02.02.2012PROJEKTA FINANSĒJUMS: LVL 10 668,10PROJEKTA APRAKSTS Projekta mērķis: Veikt “jauniešu mājas” rekonstrukciju, lai veicinātu infrastruktūras uzlabošanos un jaunu pakalpojumu ieviešanu Jelgavas novadā.Ārpusģimenes aprūpes iestāžu audzēkņi veido vienu no …

Talsu rajona partnerība Dižprojekts 2012 balvai izvirza projektu “Palīdzi man to izdarīt pašam”

PROJEKTA NOSAUKUMS: „Palīdzi man to izdarīt pašam”ĪSTENOTĀJS:  Nodibinājums „Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”  VIETA:  Baznīcas laukums 5a, Talsi, Talsu novads LV -3201PROJEKTA VADĪTĀJS:  Agnese Kviese PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2011. gada 3. novembra  līdz 2012. gada 1. novembrim.PROJEKTA FINANSĒJUMS:  Projekta kopējais finansējums:      7912, 47 LsPprojekta publiskais finansējums:  7121,22 ls PROJEKTA APRAKSTS: Nodibinājuma “ĢBAC “Brīnumiņš”” mērķis ir sabiedriskā labuma darbība – …

Aizkraukles rajona partnerība Dižprojekts 2012 balvai izvirza projektu “Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais paviljons”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais paviljons.ĪSTENOTĀJS:  Biedrība “Koknesei”VIETA:  KoknesePROJEKTA VADĪTĀJS:  Dace Grīsle un Daina LiepiņaPROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  No 2011.gada maija līdz 2011.gada novembrimPROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējais: 18 255,00 Ls; publiskais: 16 429,50 Ls PROJEKTA APRAKSTS:  Kokneses pilsdrupas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, iecienīts atpūtas un pastaigu objekts vietējiem iedzīvotājiem. Ik gadu to apmeklē aptuveni 50 tūkstoši tūristu. Pilsdrupu teritorijā …

Abulas lauku partnerība Dižprojekts 2012 bavai izvirza projektu “Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē”

  PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē.”ĪSTENOTĀJS:  Biedrība „Spēkavots”  VIETA:  Palmane, Smiltenes novadsPROJEKTA VADĪTĀJS:  Birute Mežale PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:       20.08.12. – 27.11.12. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  projekta kopējais finasējums 4645,92 Ls, publisko finansējums 4181,33 LsPROJEKTA APRAKSTS:  Mērķis- Turpināt teritorijas labiekārtošanu 0,7 ha platībā, papildināt  atpūtas vietu ar mazās arhitektūras objektiem, lai  radītu publiski pieejamu rekreācijas zonu, veidojot pievilcīgu …

Balvu rajona partnerība Dizprojekts 2012 balvai piesaka projektu ““Kokapstrādes darbnīcu izveidošana uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Kokapstrādes darbnīcu izveidošana uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanai”ĪSTENOTĀJS:  Biedrība „Sukrums”  VIETA:  Baltinava, Baltinavas novadsPROJEKTA VADĪTĀJS:  Aigars Sukrums PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: no 2011.gada 13. aprīļa līdz 2011.gada decembrimPROJEKTA FINANSĒJUMS: kopā 13009,60 Ls, publiskais finansējums 11708,64 Ls.  PROJEKTA APRAKSTS:  Realizējot projektu, telpās Tilžas ielā 5, Baltinavā, uzstādītas mūsdienīgas kokapstrādes iekārtas- frēzmašīna, formātzāģis, galdniecības frēze, biezumēvelmašīna, urbšanas darbgalds, slīpēšanas darbgalds, leņķa slīpmašīna, figūrzāģis, …

Liepājas Rajona partnerība Dižprojekts 2012 balvai izvirza projektu “Kuršu Vikingu apmetņu izveide”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Aktīvā tūrisma centra  – Kuršu vikingu apmetnes izveide.ĪSTENOTĀJS:  Biedrība „Tūrisma klubs „Oga””          VIETA:  Pīlādžu iela 3, Grobiņa, Grobiņas novads, LV 3430PROJEKTA VADĪTĀJS:  Raimonds Reinis PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2011.gada 1.aprīlis – 2012.gada 17.oktobris. PROJEKTA FINANSĒJUMS:  Projekta kopējās izmaksas 19917,60 Ls, publiskais finansējums 17925,84 Ls. PROJEKTA APRAKSTS:  Mērķis: Dažādot tūrisma pakalpojumu klāstu, izveidojot un labiekārtojot aktīvā tūrisma centru Grobiņas novadā. …

Biedrība “Sernikon” Dižprojekts 2012 balvai izvirza izveidoto Carnikavas novadpētniecības centru

PROJEKTA NOSAUKUMS: Carnikavas novadpētniecības centra „Nēģu muzejs” izveidošanaĪSTENOTĀJS:  Carnikavas novada pašvaldība  VIETA:  Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads PROJEKTA VADĪTĀJS:  Inese Kīna PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  04.2011. – 10.2012.PROJEKTA FINANSĒJUMS:  Kopējās izmaksas 120 000,00 Ls, bet EZF finansējums 11 181,50 LsPROJEKTA APRAKSTS:  Projekta mērķis: Viecināt Carnikavas novada zivsaimniecības tradīciju saglabāšanu un nodošanu jaunākām paaudzēm, veicinot novada atpazīstamību un radot jaunus tūrisma …

Latvijas Vietējās Rīcības grupas aicinātas pieteikt 2012. gada Dižprojektu

Vietējās Rīcības grupas aicinātas izvirzīt savu partnerību labākos projektus,lai Gulbenes forumā 6. decembrī kopīgi  noteiktu Dižprojektu 2012! Turpinot Cēsīs 2010. gadā aizsākto tradīciju, jau trešo reizi noteiksim LEADER Dižprojektu! Decembra forumā Gulbenes novadā notiks pieteikto Dižprojektu 2012 izstāde, vērtēšana un nominēšana. Nosacījumi Dižprojekta atlasei: 1. Projektam jābūt pilnībā ieviestam; 2. Pēc Jūsu subjektīvā vērtējuma šis projekts ir tas, pat ko Jūs …

Noskaidrots partnerību “Dižprojekts 2011”

Par 2011. gada Dizprojektu nosaukts projekts, kas realizēts Vidzemes lauku partnerības „Brasla” teritorijā biedrības „Limbažu Filcs” realizētais projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbažos” Citu partnerību dižprojekti apkopoti elektroniskā katalogā pielikumā.

Noskaidrots partnerību “Dižprojekts 2010”

Par 2010. gada Dizprojektu nosaukts projekts, kas realizēts Kandavas partnerības teritorijā „Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībā” Citu partnerību dižprojekti apkopoti elektroniskā katalogā pielikumā.