Vecāko klašu otrās kārtas darbi

Rubas speciālās internātpamatskolas 8.klase Siguldas pilsētas vidusskolas 8.a klase Priekules vidusskolas 12.a klase Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klase Valkas ģimnāzijas 7.a klase Palsmanes pamatskolas 7.klase Mazsalacas vidusskolas 9.klase Malienas pamatskolas 8.klase  

LAIKS LAUKIEM FINĀLISTI

12. oktobrī noslēdzās konkursa „Laiks laukiem 2015” pirmā kārta vecāko klašu grupā (7.-12. klase), kurā skolēnu uzdevums bija pēc pašu izpratnes un iespējām radošā veidā atklāt projekta tēmu „Laiks laukiem!”, dodoties pieredzes braucienā uz vietējo lauku saimniecību vai pie amatniekiem un mājražotājiem, un izpētīt, kas notiek laukos un kādas zināšanas un prasmes nepieciešams, lai veiktu dažādās darbības mūsdienīgos laukos.  Saņemtie …

Skolēnu konkurss- LAIKS LAUKIEM 2015!

No 2015.gada 17. septembra līdz 30. oktobrim norisinās konkurss „Laiks laukiem 2015!”, kurā aicinām 1. -12. klašu skolēnus aktīvi izzināt un pastāstīt citiem, kas notiek mūsdienīgos laukos.Balva saturiski atbilstošāko un radošāko darbu autoriem ir ekskursija visai klasei 500 EUR vērtībā. Konkursa „Laiks laukiem 2015!” mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par dzīves un nodarbinātības iespējām 21. gadsimta laukos, kā arī veicināt uzņēmējdarbības un …

Informācija par projektu “Lauku tūrisma produktu veidošana un mārketinga kampaņa, iesaistot skolu jaunatni un veidojot ciešāku vietējo rīcības grupu un lauku tūrisma uzņēmēju sadarbību”.

Konkurss tiek īstenots projekta “Lauku tūrisma produktu veidošana un mārketinga kampaņa, iesaistot skolu jaunatni un veidojot ciešāku vietējo rīcības grupu un lauku tūrisma uzņēmēju sadarbību” ietvaros.  Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp lauku tūrisma uzņēmējiem un vietējām rīcības grupām, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus, kas balstīti uz lauku resursiem, vietējiem ražotājiem, tradicionālajām vērtībām, iesaistot un rosinot skolu jaunatnei interesi par dzīvi un …