Latvijas Lauku forums uzsācis īstenot projektu “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, izmantojot vietējās attīstības partnerības”

“Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, izmantojot vietējās attīstības partnerības” Latvijas Lauku foruma mērķis: sniegt atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona teritoriju attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot vietējā līmeņa publisko privāto partnerību attīstībai. Prioritārā joma:1.Reģionālā attīstība, finanšu decentralizācija un teritoriālā sadarbība;2.Atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai;3. Ekonomiskā attīstība – investīciju klimata uzlabošana un eksportspējas stiprināšana, …