Latvijas un Moldovas sadarbībā tiek meklēti uz vajadzībām balstīti risinājumi lauku teritoriju attīstībai

2016. gada 19. jūlijā biedrība “Latvijas Lauku forums” parakstīja līgumu ar Ārlietu ministriju par projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem.” (proj. Nr. ĀM/GPK-22/2016) īstenošanu. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot vietējā līmeņa publisko …

Pieredzes apmaiņas darbnīcas Latvijā

Norises laiks: 2015. gada 6. līdz 12. septembris Norises vieta: Latvija (Alūksnes, Brocēnu, Carnikavas, Daugavpils, Gulbenes, Saldus un Preiļu novadi) Tiks izstrādātas pieredzes apmaiņas – stažēšanās programmas (pieredzes apmaiņas individuālo plānu) katram Moldovas pārstāvim. Individuālajā plānā tiks iekļauti teorētiskie un praktiskie aspekti, kas Moldovas stažierim ir jāapgūst pieredzes apmaiņas darbnīcas laikā Latvijā, kā arī tiks attīstīts sadarbības plāns iniciatīvu īstenošanai starptautisko partnerību veidošanā …

Plānošanas seminārs par pieredzes apmaiņas darbnīcām Latvijā un Moldovā

Norises laiks: 2015. gada 18. augusts plkst. 11.00 Norises vieta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Pils iela 17, Rīga Plānošanas seminārā tika precizētas inicatīvas, kas tiks iekļautas Modlovas vizītā Latvijā no 6. -12. septembrim, pārrunātas pieredzes apmaiņu darbnīcu norises plāni Carnikavā, Gulbenē, Alūksnē, Preiļos, Daugavpilī, Saldū un Brocēnos, kā arī noslēguma un uzsākšanas darba gaita 6. septembrī Rīgā, kā …

Tikšanās ar VARAM un pasvaldībām par Moldovas sadarbību

Norises laiks: 2015. gada 11. jūlijs plkst. 15.00 Norises vieta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Pils iela 17, Rīga Tikšanās laikā tika pārrunāta sadarbība ar VARAM un pašvaldībā Modlovas kolēģu uzņemšanas nodrošināšanā un stažēšanās iespēju izveidē, kā arī plānota Latvijas delegācijas vizīte Moldovā 2015. gada oktobrī.

Latvijas Lauku forums īsteno sadarbības projektu ar Moldovu

2015. gada 2. jūlijā biedrība “Latvijas Lauku forums” parakstīja līgumu ar Ārlietu ministriju par projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, sekmējot vietējās ekonomikas attīstības partnerību izveidi.” (proj. Nr.  ĀM/GPK-1/2015) īstenošanu. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot vietējā līmeņa publisko privāto partnerību attīstībai, kā arī nodrošināt metodisku …

LLF sadarbības vizīte Moldovā

No 2015. gada 8. līdz 14. jūnijam Latvijas Lauku forums devies sadarbības vizītē uz Moldovu, lai identificētu un izstrādātu pieredzes apmaiņas vizītes Latvijā un Modovā, kur vairāk kā 20 ļaudis dosies viens pie otra (latvieši uz Moldovu un moldovi uz Latviju), lai kopā mācītos, plānotu un radītu par – vietējās ekonomikas attīstības plāni un uzņēmējdarbības dažādošanas iespējām; – sociālā kapitāla …

Projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, izmantojot vietējās attīstības partnerības” nacionālais seminārs

Norises laiks: 2014. gada 7. novembris 10:00- 16:00 Norises vieta: Rīga, Peldu iela 25 Darba kārtība pielikumā! Aktivitāte notiek projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, izmantojot vietējās attīstības partnerības” ietvaros. Darba kārtība

Moldovas Ziemeļu reģiona NVO un pašvaldību pārstāvju vizīte Latvijā

Norises laiks: 2014. gada 3. līdz 9. novembris Norises vieta: Latvija Aktivitāte notiek projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, izmantojot vietējās attīstības partnerības” ietvaros. PIlna darba kārtība tiks publicēta tuvākajā laikā!

Latvijas delegācijas vizīte Moldovā

Norises laiks: 2014. gada 23.- 27. septembris Norises vieta: Moldova, Ziemeļu reģions  Attēlā- pilsēta Belc! Vairāk informācijas sekos! Darba kārtība_rus