Kopienas drošumspējas stiprināšana un pilsoniskā telpa Lauku kopienu parlamentā

Biedrības “Zaļā brīvība” izdotajās attīstības sadarbības vēstīs šajā sezonā, kurā raksti par drošību un attīstību, arī LLF izpilddirektores raksts: “Lauku kopienu parlaments pilsoniskās telpas un vietējās kopienas drošumspējas stiprināšanā” 31. – 34. lpp.   Pielikumā pievienotajā izdevumā arī raksti par šādām jomām: Kas ir prioritāte: drošība vai attīstība? Kas ir sabiedrības drošība un drošumspēja? Cik droša ir pilsoniskās sabiedrības telpa? …

Armēnijas delegācijas vizīte Latvijā – atskats

No 30. jūlija līdz 6. augustam Latvijā viesojās Armēnijas delegācija 12 dalībnieku sastāvā gan mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, gan pakalpojumu sniedzēji no tūrisma sektora.  Pirmā diena viesiem aizritēja Rīgā, iepazīstoties ar Latvijas Lauku foruma, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju pieredzi tūrisma attīstības jautājumos Latvijā, jo Armēņu partneriem īpaši interesē …

Moldovas delegācijas pieredzes vizīte Latvijā – foto

Darbos laiks rit vēja spārniem! Lai gan Moldovas delegācija atgriezusies mājās, projekts turpinās un drīzumā jau varēsiet lasīt par pārējo plānoto aktivitāšu īstenošanu sadarbībā ar Vides Aizsardzības Un Reģionālās Attīstības Ministriju, bet pagaidām piedāvājam atskatu uz delegācijas pieredzes vizīti Latvijā no 31.07.2017 līdz 05.08.2017, kad viesojāmies pie LV100, Zemkopības ministrijas, Biedrības Ropažu Garkalnes partnerība, Biedrības “Jūrkante”, Partnerības Brasla un Biedrības …

Latvijas Lauku foruma vizītes pie biedru organizācijām (1. – 4. augusts, 2017. gads)

Sadarbībai un kopīgas izpratnes radīšanai par turpmākajām rīcībām saistībā ar 3.LLKP rezultātā tapušās rezolūcijas īstenošanu, tiek organizēta LLF pārstāvju vizīte pie biedru organizācijām. No 1. līdz 4. augustam LLF pārstāvji neformālā gaisotnē tiksies ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, „Sateka”, „Balvu rajona partnerība” un lauku partnerības “Ziemeļgauja” pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes, kā arī, Kopienu parlamenta atstātās sajūtas par Latvijas lauku …

Video par Latvijas un Moldovas sadarbības rezultātiem

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu, kopš 2014.gada īsteno attīstības sadarbības projektus Moldovā. Attīstības sadarbības aktivitātes notiek ciešā sadarbībā ar Vides attīstības un reģionālās attīstības ministriju. Aicinām noskatīties video materiālu par Latvijas un Moldovas attīstības sadarbības līdz šim sasniegtajiem rezultātiem.

Latvijas Lauku foruma pārstāvji snieguši būtisku ieguldījumu LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā

Latvijas Lauku foruma (LLF) īstenotā attīstības sadarbības projekta* ietvaros laika posmā no 2016.gada 6. līdz 11.novembrim Latvijas delegācija 14 cilvēku sastāvā apmeklēja Moldovas Ziemeļu reģionu. Latvijas delegācijas sastāvu veidoja 3 Latvijas Lauku foruma eksperti, 8 vietējo rīcības grupu pārstāvji un 1 pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). Vizītes pirmajās dienās delegācija apmeklēja trīs Moldovas vietējās pašvaldības, tiekoties …

Latvijas delegācijas vizīte Moldovā

Attīstības sadarbības projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem” ietvaros no 2016.gada 6. līdz 11. novembrim norisināsies Latvijas delegācijas vizīte Moldovas Ziemeļu reģionā. Vizītes ietvaros 14 Latvijas delegācijas pārstāvji (Latvijas Lauku foruma eksperti, Vides un reģionālas attīstības ministrijas pārstāve, vietējo rīcības …

16. Rietumbalkānu Lauksaimniecības Politikas Forums

Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka, pārstāvot Eiropas lauku tīklu PREPARE piedalījās 16. Rietumbalkānu Lauksaimniecības Politikas Forumā, kas notika 12. un 13. oktobrī Tirānā, Albānijā. Forumā piedalījās vairāk kā 100 dažādas iesaistītās puses no 19 valstīm, pārstāvot gan ministrijas un politikas veidotājus, gan starptautiskas institūcijas, nevalstiskās organizācijas un akadēmiskās iestādes. Forumā notika disuksijas par šādām tēmām: Uz teritoriju balstīta attīstība Rietumbalkānos …

Moldovas pārstāvju vizīte Latvijas reģionos

No 24. – 30. jūlijam Latvijā viesojās 48 Moldovas pārstāvji, kuri sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vietējām rīcības grupām un pašvaldībām pēc individuāli izstrādātām programmām ieguva pieredzi un zināšanas vairāk kā 15 Latvijas pilsētās un novados, kā arī piedalījās vasaras skolā – nometnē Daugavpilī. Biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar biedru organizācijām uzņēma 18 …

Seminārs par dialogu ar Moldovas kolēģiem

Šogad jau trešo gadu atkārtoti esam saņēmuši atbalstu Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projektu konkursā, lai kopā biedru organizācijām – īstenotu attīstības sadarbības projektu. 2016. gada projektā turpināsim iepriekšējos gados iesākto un šogad kopā spersim lielu soli – līdzdarbosimies partnerību veidošanā Moldovā. Šī gada projekts ir “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai …