Noslēgusies Moldovas delegācijas vizīte Sēlijas salās

Latvijas Lauku forums Ārlietu ministrijas finansēta projekta ietvaros no 17. līdz 21. oktobrim uzņēma 16 cilvēku lielu delegāciju no Moldovas, kuru sastādīja dažādu sektoru pārstāvji, gan NVO, gan uzņēmējdarbības, gan publiskās pārvaldes. Lai smeltos vērtīgu pieredzi LEADER pieejas īstenošanā un tūrisma objektu un maršrutu izveidē, delegācija viesojās Sēlijas salās. Satikām daudz iedvesmojošus cilvēkus, no kuriem delegācijas pārstāvjiem bija iespēja smelties …

VARAM delegācija vizītē Moldovā

No 2018. gada 9. līdz 14. septembrim  Moldovā projekta “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei” ietvaros viesosies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji (VARAM). VARAM organizētās vizītes laikā tiks apmeklēti Moldovas reģioni, izvērtējot to problēmjautājumus. Diskutēs par iespējamiem attīstības virzieniem un nepieciešamajām rīcībām, lai sadarbībā ar Latvijas un Moldovas ekspertiem izstrādātu rekomendācijas Moldovas reģionu ilgtspējīgai attīstībai, tajā skaitā, teritorijas …

Atbalsts Modovas Glodani rajonam

No 25.-29.augusta Moldovā norisinājās Latvijas Lauku foruma ekspertu vizīte, kuras ietvaros tika organizētas trīs fokusa grupu tikšanās ar mērķi izstrādāt Glodeni rajona attīstības stratēģiju. Svētdien, 26. augustā uz fokusa grupas nodarbību pulcējās vietējie uzņēmēji, kuri tika aicināti strādāt ar rajona ekonomisko vajadzību apzināšanu un prioritāšu noteikšanu. Savukārt, nākamās dienas fokusa grupa pulcēja vietējo nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri tika vedināti apzināt …

Latvijas, Moldovas un Gruzijas partnerības stiprināšana un pieredzes apmaiņa stratēģiju izstrādei ilgtspējīgai teritoriju attīstībai.

Ir uzsākta biedrības “Latvijas Lauku forums” projekta «Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti» īstenošana, kas tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, vietējām rīcības grupām, pašvaldībām un plānošanas reģioniem Latvijā. Projekta sadarbības partneri ir biedrība “Pro Cooperare Regionala” (ProCoRe) Moldovā, Moldovas …

Atbalstu saņēmis LLF projekts “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti”

Šodien priecājamies, jo saņēmām ziņu, ka atbalstu saņēmis LLF izstrādātais projekts “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti”, ko īstenosim kopā ar partneriem: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Procore AO, Adžārijas Lauksaimniecības ministriju, vietējām rīcības grupām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem, uzņēmējiem un NVO Latvijā, Moldovā un Gruzijā.  Ārlietu …

Moldovas nacionālās lauku un reģionālās attīstības platormas darbības stratēģija

Izstrādātais dokuments ir vadlīnijas biedrības “Latvijas Lauku forums” un VARAM kopprojekta „Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pasākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei” (granta līgums LV-27) izvirzītā mērķa “Veicināt Moldovas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, sekmējot Moldovas nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu reģionālās attīstības jomā īstenošanu un pārņemot Eiropas Savienības valstu reģionālās politikas labo pieredzi Moldovas eirointegrācijas procesa …

Globālās izglītības diena

Globālās izglītības nedēļa 2017 “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem”  Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē un atbalsta Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā pasaulē tiek organizēti pasākumi, kas veicina globālās pilsonības attīstību. Iedvesmojoties no ANO Ilgtspējīgas attīstības 4.mērķa – nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību visiem – , šajā nedēļā tiek pievērsta īpaša uzmanība …

Preses ziņa – Latvijas atbalsts Moldovas integrācijai ES

Konference par Latvijas atbalstu Moldovas integrācijai ES 2017.gada 14.novembrī biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizē konferenci “Latvijas atbalsts Moldovas integrācijai ES: īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvas Latvijas un Moldovas sadarbībai” Eiropas Savienības mājas kamīna zālē, Aspazijas bulvārī 28, Rīga. Konferenci atklās Ārlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Moldovas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks …

Konference par Latvijas atbalstu Moldovas integrācijai ES

2017.gada 14.novembrī biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizē konferenci “Latvijas atbalsts Moldovas integrācijai ES: īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvas Latvijas un Moldovas sadarbībai” ES mājas kamīna zālē (Aspazijas bulvāris 28, Rīga).  Konference piedalīsies Latvijas un Moldovas sadarbības organizāciju pārstāvji, lai dalītos līdzšinējā sadarbības pieredzē par sasniegumiem, kā arī diskutētu par veiksmīgas sadarbības pastāvēšanai būtiskiem aspektiem. Piedalīsies …

3. Eiropas Lauku parlaments

Eiropas lauku kopienu balss lauku attīstībai Eiropas Lauku parlamentā, kas no 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Nīderlandes ciematā Venhorstā, Ziemeļbrabantē, tika izstrādāti ierosinājumi un vajadzības Eiropas lauku nākotnei, t.sk. arī Eiropas Savienības fondam Sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA). Parlamentā tika atjaunots 2015. gadā apstiprinātais ilgtermiņa dokuments lauku nākotnes attīstībai – Eiropas Lauku Manifests, kā arī izstrādāta Venhorstas Deklarācija, ietverot tajā …