Projekta “Eiropas lauku kopienu mūžizglītības tīkls- Vietējās ekonomikas atbalstam” projekta uzsākšanas sanāksme

Norises laiks: 2012. gada 13.- 16.augusts

Norises vieta: Čehija

No Latvijas Lauku forums pasākumā piedalās Valdis Kudīņš