2. Latvijas Lauku Jaunatnes forums

Norises laiks: 2011. gada 11. un 12. augusts

Norises vieta: Carnikavas novads

 

2011. gada Latvijas Lauku jauniešu forums notika Carnikavas novadā.

Foruma laikā notika apmācības: „Jauniešu iesaistes efektivitātes palielināšana izstrādājot Vietējo teritoriju attīstības stratēģijas. Jauniešu piedāvātie risinājumi uzņēmējdarbības uzsākšanai izmantojot ELFLA un EZF piedāvātās iespējas”

 Apmācību seminārā piedalījās jaunieši, kas Vietējo rīcības grupu padomēs pārstāv jauniešus un tie VRG pārstāvji, kas vēlas aktivizēt jauniešus iesaistīties Vietējo attīstības stratēģiju uzlabošanai.

Pielikumā atrodamas lektoru un pašu dalībnieku pētījumu rezultātā tapušās prezentācijas.

Sekojot šai saitei, jūs varat apskatīt arī foto liecības no semināra:

IMG_5014