Vietājās Identitātes produkts Baldones novadā

Februāra Lauku foruma laikā, kas notika 2011. gada 17. un 18. februārī Baldones novadā tika pasniegta atzinība Ilonai Grāverei-Grāvniecei, kas ražo glazētas piparkūkas, kas atzīts par Baldones novada Vietējās Identitātes produktu.

Produkts "Glazētās piparkūkas"  atzītas novada VIP produktu, jo piparkūkas ir

– Gardas, krāsainas, interesantas…

– Ražotas pirmajā uzņēmumā Latvijā , kas  pielieto īpašu glazēšanas tehniku, kuras patents pieder tikai ražotājam

– Īpaši tiek domāts par piparkūku vizuālo noformējumu