“Action for employment Latvija” dibināšanas prezentācija.

Norises laiks: 2011. gada 23. februāris 12:00

Norises vieta: Rīga, Eiropas savienības māja

Darba kārtība:
12.00 – 13.00  “Action for employment (A4e) – inovācijas un risinājumi bezdarba un           
                          sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā” .
                          Roy Newey,  A4e Internacionālais direktors
13.00 – 13.30    Kafijas pause
13.30 – 15.00    Debates

LLF pārstāv Āris Ādlers