Rugāji | Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

2020.02.13. Rugāji, Rugāju novads

Pieredzes spēka iedvesmas stāsti:

Pasākumā līdztekus vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO sektora pārstāvjiem piedalījās arī Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Eiropas Komisijas pārstāvniecības p.i. Andris Kužnieks un Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš, sniedzot aktuālo informāciju un iepazīstinot dalībniekus ar aktualitātēm Eiropas Savienības fondu programmās.

Tikšanās sākās praktisku ģimenes saimniecības izveides un attīstības izziņu, viesojoties pie Z/S „ Silarozes-1” saimnieka Sandra Romāna ar ģimeni. Teju 15 gadus ģimene īsteno dažādus ES projektus saimniecības pilnveidošanai un modernizācijai, t. sk. iegādājoties tehniku, izveidojot graudu kalte un liellopu novietni. Pirmais projekts esot bijis pakalpojumu programma, kā rezultātā 10 gadus darbojušies ar skābbarību. Pašreiz saimniecībā graudus audzē vien savām vajadzībām, bet saimnieki plāno attīstību un ceru uz valsts atbalstu nākotnē ne vien lielajām, bet arī vidējām un ģimenes saimniecībām.

Par pieredzi vietējās kopienas aktivizēšanā un iniciatīvas attīstībā Tilžas biedrībā “Retro moto klubs” stāstīja Kaspars Romanovs. Projekta rezultātā veikts telpu remonts, lai aktīvistiem, kas strādā ar renovāciju un moto restaurāciju būtu, kut pulcēties. Pašreiz Kasparam esot pietiekami moču, lai izvadātu veselu autobusu, turklāt viņš ar komandu nodrošina arī aktivitātes kāzām, korporatīvajiem pasākumiem vai tūristiem. Vairāk par biedrības aktivitātēm te: https://www.rusaveja.lv/
Kopienas iniciatīva radījusi iespēju un idejas arī uzņēmuma “North Latgallian Firewood” izveidei, kas nodrošina malas skaldīšanu ne vien Tilžā, bet radot iespēju doties sazāģēt malku pie klienta un nodrošinot automatizētu ievietošanu šķūnī. Kaspars apliecina, cik nozīmīgi izmantot mūsdienu iespējas, lai sekmētu dzīves kvalitāti, un arī viņam – ES projektu atbalsts sniedzis atbalstu ideju realizēšanā.

Dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanas uzņēmuma SIA METTA STEEL īpašnieki Margita Štāle-Krēmere un Andris Gals apliecina, ka inovatīvu risinājumu īstenošana un drosmīga uzņēmējdarbības attīstība iespējama arī attālinātās vietās. Viņu uzņēmuma interjera priekšmetu galvenā koncepcija ir ilgtspēja un mēbeles, kas spēs kalpot vairākām paaudzēm. Koka materiāls ar “stāstu” un metāls apvienojumā ar lielisku dizainu rada patiesi skaistu produkciju, ko arī klātesošajiem bija iespēja aplūkot. Margita un Andris mērķtiecīgi strādā, piedaloties izstādēs un sekmējot savas produkcijas eksportu un atpazīstamību ne vien savā novadā un nacionālā, bet daudz plašākā mērogā. Viņi saņēmuši atbalstu tehniskas iegādei ražotnes attīstībai LEADER projekta ietvaros un savu ideju pilnveidojuši arī Rēzeknes biznesa inkubatorā. Vairāk par META STEEL: https://www.facebook.com/mettasteel/

Mārīte Orniņa pastāstīja par Balvu rajona partnerības nozīmību, sniedzot atbalstu ne vien uzņēmējdarbības attīstībai, bet arī kopienām, NVO un pašvaldībām. Partnerības atbalstīto projektu vidū dažādi infrastruktūras projekti, atbalsts mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem un citām iniciatīvām, un visi teritorijas novadi kā būtisku norādījuši ne vien finansējuma pieejamību, bet arī Balvu partnerības darbu aktivizējot un sniedzot atbalstu. BRP mājaslapa, kur var uzzināt par atbalstītajiem projektiem un aktuālajām iespējām: http://www.balvi.partneribas.lv/

Krišjāņu pagasta gaļas liellopu bioloģiskās saimniecības Z/S „Ičmalas” saimniece Irēna Romāne dzejas formā pastāstīja var savu saimniecību un kopā ar vīru Jāni tajā paveikto. Viņi, piesaistot ES projekta līdzekļus ne vien spējuši gudri izmantot esošās iespējas, iegādājoties rulonu presi, vēlotāju, ruļļu ietinēju, pļaujmašīnu, liellopu svarus un citādi attīstot saimniecību bet arī atvērti jaunām iespējām – uzstādīti saules paneļi. Ičmalas ne vien sirsnīgi un atvērti strādā Latgalē ar vairāk kā 100 lopiem un teju 200 ha zemes, bet savu produktu arī ar eksportē, Jā, un saimniecībā ir izveidota skaisti dārzi un apkārtne, ar ko var lepoties.

Uzņēmējdarbību Lazdukalna pagastā, izveidojot autoservisa pakalpojumus, uzsācis Arvis Boroduška. Viņš saņēmis atbalstu LEADER programmā, aprīkojot servisu ar tehnisko aprīkojumu. Arvis apliecina, ka pakalpojumam ir pietiekams pieprasījums, neskatoties uz to, ka strādā lauku teritorijā. Viņš pašreiz piedāvā gan diagnostiku, gan dzinēju remontu, riepu montāžu un balansēšana, gan dažādus citus pakalpojumus, kas nepieciešami.

Darbs, palīdzot līdzcilvēkiem atgūt uzticēšanos, sekmēt integrāciju sabiedrībā un sniedzot atbalstu pārdzīvojumu un vardarbībā cietušajiem ar kanisterapiju ir Ingrīdas Supes mērķis izveidojot atbalsta māju „Brīvupes” Kubulu pagastā.
Viņa ir sertificēta kanisterapeite un strādā ar diviem samojedu šķirnes suņiem – Doru un Sani, kuru pozitīvo ietekmi baudīja ikviens dalībnieks. ikvienam pasākuma dalībniekam. Ingrīda norādīja, cik svarīgs šāds pakalpojumos arī attālākos reģionos un novērtēja LEADER projekta sniegtās iespējas teritorijas attīstībai. VIdeo par Ingrīdu EK kampaņas ietvaros:
https://skaties.lv/beztabu/interesanti/es-neesmu-sunu-cilveks-bet-iemilejos-samojeda-un-kluvu-kanisterapijas-specialisti/

Jaunais lauksaimnieks Emīls Jauntēvs, atgriežoties no strādāšanas ārvalstīs, izveidojis savu saimniecību
Balvu novada Plītinavas pagastā. Viņš arī saimnieks aitu pulkam, un, apzinoties vajadzību ne vien savā reģionā, bet visā Latvijā, uzsācis aitu cirpšanas un nagu griešanas pakalpojuma attīstību. Emīls ir lielisks apliecinājums, ka arī jauna ģimene laukos var rast perspektīvu biznesu, un turpināt bērnības sapni “dzīve laukos”, ja vien ir lielas darbaspējas un drosme – Emīls piedalījies arī konkursā “Laukiem būt”, kā arī piesakās dažādām atbalsta un projektu iespējām, lai sekmētu sava biznesa un saimniecības attīstību.

Atbalsts iedzīvotājiem par iespējām teritorijā

Balvu rajona partnerības vadītāja Ieva Leišavniece (iedzīvotāju un uzņēmēju aktivitātes) – +371 29134410 , balvurajpartneriba@gmail.com

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti (lauksaimniecība, augkopība, grāmatvedība) –
http://new.llkc.lv/lv/biroji/balvu-birojs

Tikšanās foto galerija

Informāciju par citiem pieredzes stāstiem un kampaņas “Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” tikšanās reizēm meklē te:
http://llf.partneribas.lv/archives/6233