Kur ejam? NAP 2027

Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2027 gala redakcijas un indikatīvā finanšu plānojuma Pārresoru koordināciju centra prezentācijā NAP izstrādes darba grupās iesaistītajiem ekspertiem tiek prezentēta NAP2027 gala versija.

Trīs iepriekšējās prioritātes kopš rudens papildinātas ar ceturto – REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA, kam vajadzētu kalpot kā sietam, izvērtējot visu rīcībpolitiku atbilstību.

Nozaru pieprasījumi daudzkārt pārsniedza pieejamo finansējumu. Pēdējais gads esot bijis sarežģītas izšķiršanās laiks – noteikt prioritātes un to, kam finansējuma nepietiek, tāpēc svarīgs jautājums- kā sasniegsim uzstādītos mērķus?

NAP2027 prezentācijā tiek uzsvērts, ka ELFLA ir ļoti nozīmīgs resurss lauku telpas attīstībai, un tam jāpievērš būtiskāks ieguldījums lauku darbavietu radīšanai un iniciatīvām apdzīvotības sekmēšanai lauku telpā.

NAP2027 īstenošanai indikatīvajā finanšu plānā ietverti ap 5.4 miljardi Kohēzijas politikas, 3.7. miljardi lauksaimniecības un 2.2 miljardi valsts budžeta līdzekļu.

Prezentācija par būtisko:

Vairāk par NAP2027 PKC mājaslapā:
https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027