Biedrības “Gaujas Partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”

ĪSTENOTĀJS: Ādažu novada dome

VIETA: Ādaži, pie Gaujas ielas 27c

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 39 600,00 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 35 640,00 EUR  

PROJEKTA MĒRĶIS: Uzsākt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, lai veicinātu fiziski attīstošas un aktīvas vides pieejamību skolas vecuma bērniem zemes gabalā līdzās jaunajai sākumskolai, kas līdz šim ir bijusi dabas pamatnes teritorija bez labiekārtojuma. 2017.gadā tika izstrādāta un ar Ādažu novada domes lēmumu apstiprināta attīstības koncepcija “Savienojošais ceļš, automašīnu stāvlaukumi un aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtojums Ādažu jaunajai skolai pieguļošajā kvartālā, Ādažu novadā”. Attīstības koncepcija tika izstrādāta jaunās sākumskolas pieguļošajam kvartālam, apzinot iespējamās vajadzības, lai attīstītos teritorija līdzās jaunajai skolai un lai nodrošinātu ērtu savienojumu ar mūzikas un mākslas skolu, ar bibliotēku, ar sporta skolu, kā arī palielinātu jaunās skolas sasniedzamību.

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Tika uzbūvēta multifunkcionāla sporta arēna ar speciālo gumijas segumu un norobežojošajiem elementiem, kuros iestrādāti gan vārti minifutbola spēlēšanai, gan basketbola vairogi ar groziem, kā arī laukums piemērots dažādām fiziskām aktivitātēm – piemēram vingrot, veikt spēka vingrinājumus bez palīgiekārtām, kura ir brīvi pieejama visu vecumu lietotājiem ar iespēju spēlēt dažādas sporta spēles un izveidots gājēju celiņš, kas nodrošina drošu gājēju kustību no jaunās sākumskolas uz citiem pašvaldības objektiem.

[apraksts PDF formāta] [uzzini par citiem Dižprojektiem 2019]

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS