Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Dižprojekts 2019 ir “Specializētās kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes nov., Lendžos”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Specializētās kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes nov., Lendžos”

ĪSTENOTĀJS: SIA “KUUP COFFEE”

VIETA: Rēzeknes novads, Lendžu pagasts

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 18730.88 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 13111.62 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: Izveidot specializētās kafijas grauzdētavu, iegādājoties kafijas grauzdētāju un tam pavadošos rīkus jauna produkta izveidei un ražošanai, līdz ar to sekmējot nodarbinātību, vietējo patēriņu un Rēzeknes novada sociālekonomisko attīstību.

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Uzņēmums “KUUP COFFEE” ir Latgalē pirmā un vienīgā kafijas grauzdētava, kas grauzdē specializēto kafiju jeb īpaši atlasītas kafijas pupiņas, audzētas mazās kafijas saimniecībās un fermeru kooperatīvos Etiopijā, Brazīlijā un Kolumbijā.

“KUUP COFFEE”, uzsākot kafijas pupiņu pārstrādi, ir izveidojis unikālu produktu, kas gan Rēzeknes novadā, gan visā reģionā veicina daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmuma produkta līnija ir konkurētspējīga, kas uzrunā pircējus ar kvalitāti, izsmalcinātību un stāstu, atklājot Latgales garšu. Konkursā “Sējējs 2019” uzņēmuma “KUUP COFFEE” LEADER projekts ieguva veicināšanas balvu nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”.

[apraksts PDF formāta] [uzzini par citiem Dižprojektiem 2019]

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS