Biedrības “Jūrkante” Dižprojekts 2019 ir “Tūrisma moteļu izbūve”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Tūrisma moteļu izbūve

ĪSTENOTĀJS: SIA ENISS

VIETA: Pērnavas iela 58, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 Kuivižkrogs

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 70 468,88 EUR, no tā EJZF publiskais finansējums: 19328,22 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: Piesaistīt ārvalstu un vietējos tūristus piedāvājot iespēju atpūsties brīvā dabā, skatu torņa apmeklējums, nakšņošanu viesnīcā, ēdināšanas pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā auto, moto un velotūristiem tehniskā centra pakalpojumus, kur tiks nodrošināta ari tehniskas apkope un remonts. Skatu tornī izveidots Geokečinga slēpnis GC7A6RQ Kuiviži view tower, kas rada iespēju veikt  Geokečinga atzīmi.

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta rezultātā ir renovēta veca auto garāža, kas celta 1960. godos. Doma radīt šeit moteli un kafejnīcu bijusi jau pirms pieciem gadiem, cik līdzekļi atļāvuši, uzņēmēji veikuši iekštelpu remontu arī skatu torņa būvdarbu laikā. Iekštelpu dizains ir Ingrīdas izstrādāts, savukārt mēbeles kafejnīcā Edgara Purmaļa darbs. Ingrīda saka “esmu gandarīta un jūtos ļoti labi, īstenojas sen lolotas ieceres un sapņi. Mana iekšējā balss teic, ka būs labi. Domāju darba pietiks: vasarā atpūtnieki, ziemā banketi un slēgtie vakari. Saimnieci kafejnīcā esmu uzrunājusi jau pirms trīs gadiem. Pavārs kafejnīcā ir ļoti svarīgs, jo garšīgs ēdiens mudinās viesus atgriezties pie mums vēlreiz. Es pie šī projekta strādāju ilgi, plānoju, uzzināju cenas, veicu aprēķinus, sastādīju sarakstus ar pirkumiem. Izvēlēties visas lietas ir svarīgs un laika ietilpīgs darbs. Tas nav tik vienkārši.” Vietai nosaukums un logo izdomāti jau sen – šeit būs “Kuivižkrogs”. Lai arī šobrīd Ingrīda nav gatava vērt kafejnīcu – krodziņu vaļā, viņa ir pārliecināta, viss izdosies. Alus jau ir izvēlēts, tas būs “Raiskumietis”, jo esot alus degustācijā uzrunājusi tā tapšanas vieta, pats aldaris un tā gatavošanas process. Uzņēmēji ir ne tikai izbūvējuši kafejnīcu un moteli, bet arī labiekārtojuši un sakopuši blakus esošo Ķīpsalas ligzdai piederošo teritoriju un no pašvaldības nomāto Krišupītes krastu, vecais metāla tiltiņš ir saglabāts savā sākotnējā izskatā. Tagad mans sapnis būs īstenojies.”, stāsta Ingrīda. Viņa ir pārliecināta, ka Skatu tornis ir labs pieturas punkts, kur apstāties, palūkoties uz Kuivižiem no augšas un pēc tam nesteidzīgi baudīt maltīti kafejnīcā Krišupītes krastā. “Darīšu to pašu ko kādreiz, tikai tagad pati sev, gatavošu, cepšu kūkas un uzņemšu viesus”, viņa teic.

[apraksts PDF formāta] [uzzini par citiem Dižprojektiem 2019]

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS