LLF – 15!

2004. gada 22. decembrī – tieši pirms 15 gadiem tika dibināta biedrība “Latvijas Lauku Forums”. Gada īsākā diena un ziemas sākums, jā, radot daudz vairāk gaismas un sākuma daudzām iniciatīvām.

Kāds bija tas 2004. gads? Piepildīts ar daudziem notikumiem, kas būtiski ietekmējuši mūsu šodienas ikdienu:

  • Latvija iestājās Eiropas Savienībā un NATO
  • vēl tikai pārmaiņu procesā bija administratīvi teritoriālā reforma, izveidojot novadus, kuros dzīvojam šodien
  • mēs uz pasaules bijām par ~1.3 miljardiem mazāk (pašreiz ~7.75 miljrd.), savukārt Latvijā toreiz bijām par ~0.4 miljoniem vairāk
  • tika dibinātas sociālo tīklu platformas draugiem.lv un FaceBook,
  • lai nokļūtu kādā vietā izmantojām papīra karti, jo vēl nebija ne viedtelefonu un nebija izveidots arī Google kartes
  • Ak jā, un vietējās rīcības grupas vēl nebija visā Latvijā.

✅  LLF attīstība ir notikusi tikai pateicoties LLF biroja, padomes, biedru, ekspertu un sadarbības partneru komandai, kuri padarījuši iespējamu plānoto mērķu sasniegšanu vietējā, nacionālā un Eiropas mērogā profesionāli, radoši, pašaizliedzīgi un sirsnīgi strādājot pie LAUKU ATTĪSTĪBAS iniciatīvām, LEADER pieejas efektīvas īstenošanas un PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS spēcināšanas, veidojot Latvijas laukus kā lielisku vietu, kur dzīvot, strādāt un viesoties ikvienam.

❗️ Mēs esam gatavi jauniem izaicinājumiem, meklējot risinājumus ar tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošanu, digitalizāciju, rīcībām klimata pārmaiņu mazināšanai, pakalpojumu nodrošināšanas efektivizēšanu atbilstoši mūsdienu vajadzībām, jaunu enerģijas ieguves veidu un sadarbības sistēmu izstrādē, jaunu līdzdalības formu, risinājumu birokrātijas mazināšanai un esošo resursu gudrai izmantošanai.

️Lieli plāni nozīmē lielu darbu, lai plānoto no idejas pārvērstu realitātē, tāpēc lielākā pateicība jums – tiem, kas uzticas un kopādara ar LLF: padomes locekļiem, biedriem un sadarbības partneriem, un īpašais paldies biroja komandai, kas piepildījusi pirms 15 gadiem dibināto ar jēgu, rīcību un esību ikdienā pēdējās piecgades laikā un šodien, kas kopā ar LLF bijuši īsāku vai garāku laika posmu!

Paldies biedriem par sirsnīgo pārsteigumu Ziemas forumā! Jūs esiet lieliski!