SVVA ziemas forums Bīriņos

SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀ ATTĪSTĪBA – LEADER DOMUBIEDRU UN DARĪTĀJU UN PARTNERU ZIEMAS FORUMS PAR MŪSU RĪCĪBU ŠODIEN LABĀKAI RĪTDIENAI

Bīriņu pils, Bīriņi, Vidrižu pagasts, Limbažu novads 
2019. gada 17. un 18. decembris

FOTO galerija pieejama lapas apakšā, PREZENTĀCIJAS ievietota zemāk – darba kārtībā pie runātāju vārdiem.

OTRDIENA, 17decembris  

10.30 SEMINĀRA ATKLĀŠANA UN IEPAZĪŠANĀS  

10.45 AKTUĀLAIS UN NĀKOTNES PLĀNI LAUKU ATTĪSTĪBĀ UN LEADER / SVVA
LIELĀKIE IZAICINĀJUMI UN PANĀKUMI 2019. GADĀ.CERĪBAS UN BAŽAS 2020. GADAM UN NĀKAMAJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ.

Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore 
Edīte Kubliņa, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja
Vietējo rīcības grupu izpildvaras un lēmējvaras pārstāvji

12.30 Siltas pusdienas. LEADER atbalstu saņēmušo amatnieku un mājražotāju produkcijas izstāde 

13.30 DIVAS PARALĒLAS DARBA SESIJAS – LĒMĒJVARAS UN IZPILDVARAS PĀRSTĀVJIEM

A. LĒMĒJVARAS PĀRSTĀVJIEM – LĒMĒJVARAS FUNKCIJAS  UN LOMA LEADER / SVVA ĪSTENOŠANĀ 
Juridiskie aspekti, biedrības darbības un LEADER administrēšanas nošķirtība.  Efektīga, caurspīdīga un sabalansēta SVVA īstenošanu. Lēmējvaras nozīmība, būtiskākie aspekti un nepieciešamās izmaiņas. Identificētie izaicinājumi VRG lēmējvaras darbā un rekomendācijas nākotnei. Diskusija un praktiskas rekomendācijas lēmējvaras kapacitātes spēcināšanai.

Diskusijā piedalās Lauku atbalsta dienesta LEADER pasākumu daļa,
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departaments un
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļa, biedrība “Latvijas Lauku forums”.

B. IZPILDVARAS PĀRSTĀVJIEM – EFEKTĪVA LEADER ADMINISTRĒŠANA. KVAS – KVALITĀTES VADĪBAS ATBALSTA SISTĒMAS PILNVEIDE UN PRAKTISKĀ IZMANTOŠANA 
LLF un KVAS darba grupas izstrādātā interaktīva digitālā atbalsta sistēmas platforma – resurss un atbalsta instruments ikdienas darbam un procesu sistemātiskai efektivizēšanai:
VRG kā organizācija, kārtu izsludināšana, atvērta kārta – projektu pieņemšana, projektu vērtēšana, projektu uzraudzība, administratīvais finansējums

Moderatori – KVAS darba grupas pārstāvji 

15.15Kafijas pauze. LEADER atbalstu saņēmušo amatnieku un mājražotāju produkcijas izstāde 


15.45ATTĪSTĪBAS ĀTRUMA DUBULTOŠANA, ĪSTENOJOT SADARBĪBAS AKTIVITĀTES 

 • Starptautiskie un starpteritoriālie VRG īstenotie projekti 2014.-2020. gada plānošanas periodā, Kristīne Cinglere, Valsts Lauku tīkla Sekretariāts 
 • Atjaunojamā enerģija – dari pats lauku attīstībai, Līga Krūmiņa-Krīgere Abulas lauku partnerība
 • Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide, Ieva Birbele, Darīsim paši!
 • Ēdīsim Latvijas zivis, Dzintra Eizenberga, Jūrkante 
 • Tūrisms kopā – Apkārt Rīgai, Aiga Smiltāne, Partnerība Daugavkrasts 
 • Sadarbība ar vietējām rīcības grupām ārpus Eiropas Savienības, Eva Haberkorne-Vimba, Ropažu – Garkalnes partnerība un Daiga Gargurne, Sateka
 • Sēlijas salas, Inga Krekele, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”
 • Ilgtspējīga tūrisma attīstības principu ieviešana nacionālo parku/aizsargājamo dabas teritoriju reģionos, Gunta Abaja, Ziemeļkurzemes biznesa asociācija
 • Salaca – Latvijas pērle no Burtnieka līdz jūrai, Līga Kārkliņa, Lauku partnerība Brasla 

17.30 Bīriņu pils izziņa un brīvais laiks. LEADER atbalstu saņēmušo amatnieku un mājražotāju produkcijas izstāde.

No 19.00 Tīklošanās vakariņas un neformālā vakara daļa – Latvija Lauku forumam 15

TREŠDIENA, 18. decembris  

No 7.30 Brokastis un pastaiga pa Bīriņu pils parka takām 

9.00STARPTAUTISKIE UN STARPTERITORIĀLIE PROJEKTI – DISKUSIJA PAR IZAICINĀJUMIEM UN LABO PRAKSI PROJEKTU ADMINISTRĒŠANĀ 

10.00UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA: SVVA KĀ VIETĒJĀS EKONOMIKAS INICIATORS I 
STATISTIKA UN GŪTĀS MĀCĪBAS 

 • Aktuālā situācija LEADER / SVVA – apgūtais finansējums, īstenotie projekti, tematiskais pārklājums, Katrīna Idū, Latvijas Lauku forums
 • Pieredze ar uzņēmējdarbības uzsācējiem, t.i. uzņēmējdarbības uzsākšana vs. attīstība, Gunta Abaja, Ziemeļkurzemes biznesa asociācija
 • Stratēģiskie projekti, Alīna Lukjanceva, Pierīgas partnerība
 • Inovatīvi projekti – tirdzniecības vietu izveide (arī par sāpīgo), Līga Kārkliņa, Lauku partnerība Brasla
 • Veiksmīga sadarbība ar citiem partneriem – LIAA, ALTUM, LLKC, Ieva Birbele, Darīsim paši!
 • Sociālā uzņēmējdarbība, Aiga Smiltāne, Daugavkrasts 
 • Nepārtrauktās kārtas uzņēmējdarbībā, Santa Harjo-Ozoliņa, Alūksnes rajona partnerība 

11.00Kafijas pauze 

11.30 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA: SVVA KĀ VIETĒJĀS EKONOMIKAS INICIATORS II PRIEKŠLIKUMU UN POZĪCIJAS IZSTRĀDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM NĀKAMAJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ 
Izaicinājumi nākotnei: VRG atbalsta unikalitāte un specializācija. Vienotie nosacījumi un specifiskās teritorijā atbalstāmās aktivitātes.  Atbalstāmie uzņēmēji – statuss un maksimālais apgrozījums. MK noteikumu izmaiņas. Aktivizēšanas nozīmība un sadarbības partneri. Instrumenti inovāciju iedzīvināšanai. 

13.00 Siltas pusdienas 

14.00 Ekskursija gida pavadībā pa Bīriņu pils parka takām, izzinot vietas vēsturi un iepazīstot industriālajā mantojumā iekļauto restaurēto un izgaismoto ūdenstorni, ūdensdzirnavas un vēsturiskās kapenes.