LLF izpilddirektore ievēlēta ELARD padomē

2019. gada 26. novembrī Portugālē notika LEADER / SVVA 2019 konference, noslēdzot Portugāles Eiropas LEADER tīkla lauku attīstībai (ELARD) prezidentūru. Konferences ietvarā notika arī ELARD kopsapulce.

Kopsapulces darba kārtības galvenais punkts bija prezidenta, viceprezidentu un padomes ievēlēšana. Attiecīgi Marion Eckardt no Zviedrijas VRG Halland ir jaunievēlētā ELARD prezidente uz divu gadu periodu no 2020./2021. Priekšsēdētāja vietnieka atmatu ieņems gan Vācijas LEADER asociācija (BAGLAG), ko pārstāv tās prezidents Harmuts Berndts, gan Spānijas Red Española de Desarrollo Rural (REDR), kuru arī pārstāv tās prezidents Secundino Caso.

Līdztekus prezidentei un viceprezidentiem ELARD padomi veido
Anita Selicka, kura pārstāv Latvijas Lauku forumu, Terijs Keenān no Īrijas Vietējās attīstības tīkla, Kirsten Birke Lund, pārstāvot Dānijas vietējās rīcības grupas un Radim Srsen no Čehjas Nacionālā vietējās rīcības tīkla.

Nākamās prezidentūras galvenās prioritātes ir šādas:
* spēcināt interešu aizstāvību;
* stiprināt ELARD tīklu, saglabājot esošos biedrus un papildinot tīklu ar jauniem partneriem;
* veicināt zināšanu nodošanu;
* nodrošināt finansiālo ilgtspēju un stabilitāti.

Kopsapulcē kā asociētais biedrs tika uzņemts Gruzijas LEADER tīkls (GALAG), sekmējot ELARD paplašināšanos – pašreiz apvienojot 27 valstis.