LEADER ceļojums caur Eiropas laukiem

Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai ELARD divdesmitajā gadadienā 2019. gada nogalē izdotajā publikācijā ar nosaukumu “LEADER Ceļojums caur Eiropas laukiem – nacionālie VRG tīkli atklāj LEADER ieviešanas daudzveidību” ELARD dalībnieki iepazīstina ar sevi un dažādiem piemēriem, kas atspoguļo LEADER aktivitātes dažādās valstīs.

Lasi publikāciju (angļu val.), kurā apraksts arī par LLF un trīs Latvijas LEADER projektiem šeit:
https://leaderconference2019.minhaterra.pt/rwst/files/I118-ELARDXBOOKLETXWEB.PDF