Eiropas labā prakse un organizācijas lauku attīstībā

Eiropas mēroga lauku entuziastu organizācija Forum Synergies, izstrādājot
grāmatu par lauku iedzīvotāju un kopienu izaicinājumus un radītos risinājumus no Portugāles līdz Latvijai, no Skotijas līdz Rumānijai, izstrādājuši arī karti ar lauku attīstības veiksmes stāstiem un organizācijām visā Eiropā.

Vērtīga informācija meklējot idejas, sadarbības partnerus vai vietas Eiropā, kurās ir vērts būt:
http://www.forum-synergies.eu/rubrique23.html?categories=25