Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

Eiropa tuvāk iedzīvotājiem – tā skan viena no jaunā plānošanas perioda Kohēzijas fonda prioritātēm. No galvaspilsētas un reģionālajiem centriem attālinātās teritorijās iedzīvotāji ir vienlīdz nozīmīgi valsts un visas Eiropas nākotnei, lai arī fiziski un diemžēl arī informatīvi bieži atrodas nostāk, un tāpēc šiem iedzīvotājiem nereti ir izaicinošāk sajust Eiropas tuvumu un rūpes. Parādīt, ka Eiropa ir tepat blakus un ikdienišķās lietās saskatāma, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām.  Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļaus saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas.

LLF 11., 12. un 13. decembrī viesosies Latgales un Sēlijas ciemos, iepazīstot un izzinot dažādas vietējas iniciatīvas, kas tapušas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aicinām ikvienu, kam ir interese pievienoties unikālās tikšanās vietās! Ieraugot, kas paveikts, taču palicis daudzkārt nepamanīts pat tuvākajā apkārtnē, un izzinot, kā Eiropas investīcijas sastopamas tepat, mūsu apkaimē, ieraudzīsim paši sevi Eiropā. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās, iesaistīsies vērtīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. Sanākušos palutināsim ar uzkodām un dzērieniem. Uz norises vietām būs iespējams doties organizētos autobusos.

Plānotie pasākumi:

29. janvārī plkst. 17.30 – Paula Sukatnieka mājā, Dvietē, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka būs pieejami šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi”.

30. janvārī, pulksten 17.30 – Skrindu dzimtas mājā, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka būs pieejami šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi”.

FEBRUĀRIS

13. februāris plkst. 17.30, Rugāju tautas namā, Rugāju novadā,Sadarbībā ar „Balvu rajona partnerību”

14. februārī plkst. 17.30, Pilkalnē, Neretas novadā, Sadarbībā ar „Aizkraukles rajona partnerību”

21. februārī plkst. 17.30, Ludzas novadā,Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”

27. februārī plkst. 12.00 , Līvānu novadā, Sadarbībā ar „Preiļu rajona partnerību”

MARTS

6. marts plkst. 15.00, Baltinavas novadā,Sadarbībā ar „Balvu rajona partnerību”

18. martā plkst. 17.30, Tautas izglītības un attīstības centrs Agape, Svētē, Jelgavas novadā, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Lielupe””

27. martā plkst. 15.00, Viesu namā “Svilpaunieki”, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, Sadarbībā ar „Rēzeknes rajona kopienu partnerību”

28. martā plkst. 11.00, Kārsavas novadā, Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”

APRĪLIS

2. aprīlī plkst. 17.30, Aktivitāšu centrā „Zemgale”, Zemgalē, Gūdas pagastā, Jelgavas novadā, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Lielupe””

15. aprīlī plkst. 17.30, Rundāles novadā,Sadarbībā ar „Bauskas rajona partnerību”

16. aprīlī plkst. 12.00, Aglonas novadā, Sadarbībā ar „Preiļu rajona partnerību”

17. aprīlī plkst. 17.30, Ciblas novadā,Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”

18. aprīlī plkst. 10.00, Gārsenē, Aknīstes novadā, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Sēlija””

19. aprīlī plkst. 10.00, Staburagā, Jaunjelgavas novadā, Sadarbībā ar „Aizkraukles rajona partnerību”

21. aprīlī plkst. 17.30, Tērvetes novadā,Sadarbībā ar „Dobeles rajona partnerību”

Notikušie pasākumi:

2019. gada 11. decembris – „Lidoņu māja” Ķepovas pagastā, Dagdas novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka pieejama šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Krāslavas rajona partnerību”.

2019. gada 12. decembris – Laimes muzejs Indrā, Sporta iela 2, Krāslavas novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto un kontaktu banka pieejama šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Krāslavas rajona partnerību”.

2019. gada 13. decembris – Pļavas muzejs Kaldabruņā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā


Pasākuma laikā uzņemtās bildes pieejamas šeit.
Tuvākajā laikā būs pieejama arī kontaktu banka, prezentācijas un dzirdētie pieredzes stāsti .

Pasākums norisinās sadarbībā ar biedrību “Ūdenszīmes”.