Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

Eiropa tuvāk iedzīvotājiem – tā skan viena no jaunā plānošanas perioda Kohēzijas fonda prioritātēm. No galvaspilsētas un reģionālajiem centriem attālinātās teritorijās iedzīvotāji ir vienlīdz nozīmīgi valsts un visas Eiropas nākotnei, lai arī fiziski un diemžēl arī informatīvi bieži atrodas nostāk, un tāpēc šiem iedzīvotājiem nereti ir izaicinošāk sajust Eiropas tuvumu un rūpes. Parādīt, ka Eiropa ir tepat blakus un ikdienišķās lietās saskatāma, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām.  Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļaus saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas.

Viesojoties Latgales un Zemgales laukos, iepazīsim un izzināsim dažādas vietējas iniciatīvas, kas tapušas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aicinām ikvienu, kam ir interese pievienoties unikālās tikšanās vietās! Ieraugot, kas paveikts, taču palicis daudzkārt nepamanīts pat tuvākajā apkārtnē, un izzinot, kā Eiropas investīcijas sastopamas tepat, mūsu apkaimē, ieraudzīsim paši sevi Eiropā. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās, iesaistīsies vērtīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. Sanākušos palutināsim ar uzkodām un dzērieniem. Uz norises vietām būs iespējams doties organizētos autobusos.

Plānotie pasākumi:

FEBRUĀRIS

21. februārī plkst. 17.30, Atpūtas kompleksā „Dzerkaļi”, Dzerkaļos, Cirmas pagastā, Ludzas novadā,Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”

27. februārī plkst. 12.00, Pirtī” Avotiņš”, Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, Sadarbībā ar „Preiļu rajona partnerību”

MARTS

6. marts plkst. 15.00, Baltinavas novadā,Sadarbībā ar „Balvu rajona partnerību”

18. martā plkst. 17.30, Kroņvircavas muižas komplekss, Vircavas pagasts, Jelgavas novadā, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Lielupe””

27. martā plkst. 15.00, Lūznavas muižā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, Sadarbībā ar „Rēzeknes rajona kopienu partnerību”

28. martā plkst. 11.00, Amatu mājā Jāņa Šicāna piemājas saimniecībā, (Jāņu iela 10), Otrajos Mežvidos, Kārsavas novadā, Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”

APRĪLIS

2. aprīlī plkst. 17.30, Biedrības “TUVU” sociālās palīdzības centrā, Ozolnieku novadā, Zemgalē, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Lielupe””

15. aprīlī plkst. 17.30, Rundāles novadā,Sadarbībā ar „Bauskas rajona partnerību”

16. aprīlī plkst. 12.00, “Mežinieku mājās”, Aglonas novadā, Sadarbībā ar „Preiļu rajona partnerību”

17. aprīlī plkst. 17.30, biedrības “Darba un kultūras centrā “Līdumnieki””, Kaktiņos, Līdumniekos, Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā,Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”

18. aprīlī plkst. 10.00, Gārsenē, Aknīstes novadā, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Sēlija””

19. aprīlī plkst. 10.00, Pilkalnē, Neretas novadā, Sadarbībā ar „Aizkraukles rajona partnerību”

21. aprīlī plkst. 17.30, Tērvetes novadā,Sadarbībā ar „Dobeles rajona partnerību”

Notikušie pasākumi:

14. februārī plkst. 19.00 – Staburaga saieta namā, Staburagā, Jaunjelgavas novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka būs pieejami šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Aizkraukles rajona partnerību”.

13. februāris plkst. 15.00 – z/s “Silarozes-1”, Rugājos, Rugāju novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un būs pieejamas šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Balvu rajona partnerību”.

30. janvārī, pulksten 17.30 – Skrindu dzimtas mājā, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto meklē ŠEIT,
rādītās prezentācijas drīzumā būs pieejamas šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi”.

29. janvārī plkst. 17.30 – Paula Sukatnieka mājā, Dvietē, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka pieejami šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi”.

2019. gada 13. decembris – Pļavas muzejs Kaldabruņā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā


Pasākuma laikā uzņemtās bildes pieejamas šeit.
Tuvākajā laikā būs pieejama arī kontaktu banka, prezentācijas un dzirdētie pieredzes stāsti .

Pasākums norisinās sadarbībā ar biedrību “Ūdenszīmes”.

2019. gada 12. decembris – Laimes muzejs Indrā, Sporta iela 2, Krāslavas novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto un kontaktu banka pieejama šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Krāslavas rajona partnerību”.

2019. gada 11. decembris – „Lidoņu māja” Ķepovas pagastā, Dagdas novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka pieejama šeit.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Krāslavas rajona partnerību”.