Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

Eiropa tuvāk iedzīvotājiem – tā skan viena no jaunā plānošanas perioda Kohēzijas fonda prioritātēm. No galvaspilsētas un reģionālajiem centriem attālinātās teritorijās iedzīvotāji ir vienlīdz nozīmīgi valsts un visas Eiropas nākotnei, lai arī fiziski un diemžēl arī informatīvi bieži atrodas nostāk, un tāpēc šiem iedzīvotājiem nereti ir izaicinošāk sajust Eiropas tuvumu un rūpes. Parādīt, ka Eiropa ir tepat blakus un ikdienišķās lietās saskatāma, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām.  Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļaus saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas.

Viesojoties Latgales un Zemgales laukos, iepazīsim un izzināsim dažādas vietējas iniciatīvas, kas tapušas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aicinām ikvienu, kam ir interese pievienoties unikālās tikšanās vietās! Ieraugot, kas paveikts, taču palicis daudzkārt nepamanīts pat tuvākajā apkārtnē, un izzinot, kā Eiropas investīcijas sastopamas tepat, mūsu apkaimē, ieraudzīsim paši sevi Eiropā. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās, iesaistīsies vērtīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. Sanākušos palutināsim ar uzkodām un dzērieniem. Uz norises vietām būs iespējams doties organizētos autobusos.

2020. gadā vasarā un rudenī plānotie pasākumi:

  • Kroņvircavas muižas komplekss, Vircavas pagasts, Jelgavas novadā, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Lielupe””
  • “Mežinieku mājās”, Aglonas novadā, Sadarbībā ar „Preiļu rajona partnerību”
  • Gārsenē, Aknīstes novadā, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Sēlija””
  • Darba un kultūras centrā “Līdumnieki”, Kaktiņos, Līdumniekos, Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā,Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”
  • Tērvetes novadā,Sadarbībā ar „Dobeles rajona partnerību”
  • Pilkalnē, Neretas novadā, Sadarbībā ar „Aizkraukles rajona partnerību”
  • Lūznavas muižā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, Sadarbībā ar „Rēzeknes rajona kopienu partnerību”
  • Amatu mājā Jāņa Šicāna piemājas saimniecībā, (Jāņu iela 10), Otrajos Mežvidos, Kārsavas novadā, Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”
  • Rundāles novadā, sadarbībā ar „Bauskas rajona partnerību”
  • Biedrības “TUVU” sociālās palīdzības centrā, Ozolnieku novadā, Zemgalē, Sadarbībā ar „Lauku partnerību „Lielupe””

Notikušie pasākumi un dzirdētie stāsti:

6. martā Z/S Riekstiņos, Apšovā, Baltinavas novadā, Sadarbībā ar „Balvu rajona partnerību”

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto, rādītās prezentācijas ir pieejami ŠEIT (tiks papildināts)

Pasākums norisinājās sadarbībā ar “Balvu rajona partnerību”.

27. februārī Pirtī” Avotiņš”, Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, Sadarbībā ar „Preiļu rajona partnerību”

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas pieejamas ŠEIT.’ (tiks papildināts)

Pasākums norisinājās sadarbībā ar “Preiļu rajona partnerību”.

21. februārī Atpūtas kompleksā „Dzerkaļi”, Dzerkaļos, Cirmas pagastā, Ludzas novadā,Sadarbībā ar „Ludzas rajona partnerību”

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto un rādītās prezentācijas pieejamas ŠEIT.

Pasākums norisinājās sadarbībā ar “Ludzas rajona partnerību”.

14. februārī – Staburaga saieta namā, Staburagā, Jaunjelgavas novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka ir pieejami ŠEIT.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Aizkraukles rajona partnerību”.

13. februārī – z/s “Silarozes-1”, Rugājos, Rugāju novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas pieejamas ŠEIT.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Balvu rajona partnerību”.

30. janvārī – Skrindu dzimtas mājā, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā rādītās prezentācijas un uzņemtos foto meklē ŠEIT.

Pasākums norisinās sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi”.

29. janvārī – Paula Sukatnieka mājā, Dvietē, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka pieejami šeit.
(tiks papildināts)

Pasākums norisinās sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi”.

2019. gada 13. decembrī – Pļavas muzejs Kaldabruņā, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā


Pasākuma laikā uzņemtās bildes pieejamas šeit.
Tuvākajā laikā būs pieejama arī kontaktu banka, prezentācijas un dzirdētie pieredzes stāsti .

Pasākums norisinās sadarbībā ar biedrību “Ūdenszīmes”.

2019. gada 12. decembrī – Laimes muzejs Indrā, Sporta iela 2, Krāslavas novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto un kontaktu banka pieejama ŠEIT.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Krāslavas rajona partnerību”.

2019. gada 11. decembrī – „Lidoņu māja” Ķepovas pagastā, Dagdas novadā

Dzirdētie pieredzes stāsti
pasākuma laikā uzņemtie foto,
rādītās prezentācijas un kontaktu banka pieejama ŠEIT.

Pasākums norisinās sadarbībā ar “Krāslavas rajona partnerību”.