Grāmata par lauku attīstību

Eiropas mēroga lauku entuziastu organizācija Forum Synergies klajā laidusi grāmatu, kurā apkopota 25 gadu organizācijas pieredze darbā ar lauku attīstību, izceļot lauku iedzīvotāju un kopienu izaicinājumus un rastos risinājumus no Portugāles līdz Latvijai, no Skotijas līdz Rumānijai, pāri salām un kalnu reģioniem.

EIROPAS LAUKI KUSTĪBĀ: ceļojuma gids pārmaiņu procesos

Grāmatas tapšanā iesaistīts 12 autoru kolektīvs, kopīgā balsī vienojot kopienu pārstāvjus, lauksaimniekus, vides aizstāvjus, politikas veidotājus un lēmumu pieņēmējus, kuri dalās ar saviem pieredzes stāstiem. Tostarp grāmatā atradīsiet arī Latvijas Lauku foruma izpilddirektores Anitas Seļickas pieredzes stāstu.

Atskatoties jau uz padarīto un pieredzēto, grāmata ir arī sauciens nākotnei, aicinot pievērst uzmanību savas kopienas un reģiona spējai stāties pretim iespējamajiem satricinājumiem, kas saistīti gan ar klimata pārmaiņām, gan sociālās nevienlīdzības radītajiem izaicinājumiem.

Grāmatu digitālā formā iespējams lasīt te: https://joom.ag/l12e vai nākot uz LLF biroju (Kalēju iela 57, Rīga) un lasot grāmatu papīra formā.

Savu printēto grāmatu iespējams pasūtīt, rakstot info@forum-synergies.eu un sedzot pasta izdevumus (10.-€ par eksemplāru)

Grāmatas veidošanas ietvaros izstrādāta arī karte ar lauku attīstības veiksmes stāstiem un organizācijām visā Eiropā:
http://www.forum-synergies.eu/rubrique23.html?categories=25