Eiropas Lauku jauniešu parlaments aicina rīkoties

Kā spilgtu uzliesmojumu, otrais Eiropas Lauku jauniešu parlaments (ELJP) izdevis deklarāciju, apkopojot 10 vēlamās rīcības, kas palīdzētu risināt svarīgākos lauku jauniešu izaicinājumus. Dokuments atspoguļo aktuālās problēmas un konkrētas darbības, kas jāveic lēmum pieņēmējiem un citiem jauniešiem, lai padarītu laukus par labāku vietu dzīvei. Šis ir vairāku, 2 gadu garumā organizētu, tīklošanās un viedokļu apkopošanas aktivitāšu rezultāts, kas savu zenītu sasniedza, pasākumā, pulcējot 70 jaunos profesionāļus no 16 valstīm.

Galvenā vēlme ir vienlīdzīgs un savstarpējā sapratnē balstīts dialogs ar politikas veidotājiem. Jaunieši ne vien prasa rīkoties lēmumpieņēmējiem vai gaida, līdz kāds cits atrisinās viņu problēmas, bet arī iesaistās paši. Piemēram, Eiropas Lauku jauniešu parlamenta dalībnieki jau pieliek daudz pūļu, lai uzlabotu dzīvi savās kopienās un lai kļūtu par līdzvērtīgiem partneriem Eiropas Lauku parlamenta kustībā.

Ja politika, atbalsta pasākumi un sistēmas rada labvēlīgu vidi, jaunieši redz sevi lauku apvidos, uzņemoties atbildību kā lauksaimnieki, uzņēmēji vai iedzīvotāji, kuriem rūp lauku ekonomiskā izaugsme un kopienu labklājība. Tas ietver kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu pieejamību, standartiem atbilstošu infrastruktūru un platjoslas pārklājumu, daudzveidīgas saimnieciskās darbības iespējas un ilgtspējīgas lauksaimniecības un pārtikas sistēmas veicināšanu. Deklarācijas pilnā versija ir pieejama šeit: http://bit.do/eryp-declaration.

Tagad otrā Eiropas Lauku jauniešu parlamenta rezultāts – deklarācija – tiks izmantots, lai vairotu informētību par ilgtspējīgu lauku attīstību. 2020. gada janvārī jaunatnes pārstāvji tiksies ar Eiropas politikas veidotājiem Briselē, lai apspriestu pašreizējo politiku un potenciālos uzlabojumus nākamajam plānošanas periodam, ņemot vērā lauku jauniešu vajadzības un attīstot iespējas sadarbībai Eiropas līmeņa politikas veidošanas procesā.

ELJP organizē Latvijas Lauku forums (Latvija), Asturiasas Lauku attīstības tīkls (Spānija), Ekonomikas un lauku attīstības centrs (Bosnija un Hercegovina), Horvātijas Lauku attīstības tīkls, Starptautiskā Eiropas Katoļu lauksaimniecības un lauku jaunatnes kustība – MIJARC (Eiropa), Vietējā rīcības grupa Visočinas reģionā (Čehijas Republika), Kosovas lauku attīstības organizāciju tīkls, Ziemeļmaķedonijas Republikas Lauku attīstības tīkls (Ziemeļmaķedonija), Slovākijas Lauku parlaments (Slovākija) un Sinerģiju forums (Eiropa).

Kontakti:

Artis Krists Mednis

Latvijas Lauku forums

laukuforums@gmail.com, t. 28855427

Projekts “The best is yet to come. Youth create tomorrows’ rural reality from village to wider Europe” finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.