Diskusija par LLF veikto pētījumu “Esošā vide pilsonisko aktivitāšu un NVO darbības stimulēšanai un atbalstam Latvijā”

2019.gada 21. oktobrī Kultūras ministrijas telpās norisinājās iesaistīto pušu diskusija par biedrības “Latvijas Lauku forums” izstrādāto pētījumu par esošo atbalsta vidi NVO un aktīvo iedzīvotāju grupām lauku teritorijās.

Diskusijā piedalījās Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kā arī NVO sektora pārstāvji no Latvijas Pilsoniskās alianses, Kurzemes NVO centra un domnīcas “Providus”.

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka lai veicinātu pilsonisko aktivitāti ir svarīgi, lai iedzīvotāji spēj apmierināt savas pamatvajadzības un līdz ar to rast resursus dalībai līdzdalības procesos, tāpēc šis jautājums ir jāskata horizontāli, iesaistot dažādu ministriju pārstāvjus un politiku veidotājus, veicinot esošo un jaunizveidoto politiku komplementaritāti. Tāpat kompleksai sektora spēcināšanai būtu jāparedz iespēja summēt pieejamos atbalsta veidus un avotus, tādejādi arī izvairoties no organizāciju atkarības izveidošanās no viena finansējuma avota un neticības rašanās līdzdalības procesu efektivitātei.

Drīzumā mājas lapā llf.partneribas.lv būs pieejami arī Latvijas Lauku foruma aptaujas rezultāti par lauku NVO vajadzībām, lai veicinātu diskusiju par esošās vides atbilstību šo vajadzību apmierināšanai

This image has an empty alt attribute; its file name is Capture-de%CC%81cran-2019-09-26-16.08.03-1024x223.png