Pārskats par Latvijas NVO sektoru

Latvijas Pilsoniskā alianse nākusi klajā ar pārskatu par nevalstiskā sektora Latvijā pārskatu.

Pārskata mērķis ir sniegt ieskatu esošajā situācijā, lai varētu identificēt sektora vājos punktus un lielākos izaicinājumus, aktualizējot tādus jautājumus kā caurspīdīgas pārvaldības nepieciešamība, sabiedriskā labuma statusa jēgpilna izmantošana, organizāciju neatkarības saglabāšana dažādojot finanšu avotus, neaktīvo iedzīvotāju iesaiste u.c.

2019. gada 13. novembrī sarunu kafejnīcā “Parunāsim, Kafe’teeka” norisinājās pārskata prezentācija un diskusija, kurā piedalījās valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju pārstāvji ar mērķi atvērt diskusiju par nepieciešamajām darbībām NVO sektora sakārtošanai.

NVO sektora tēla uzlabošana un organizāciju, kā arī aktīvo iedzīvotāju grupu spēcināšana ir jautājums pie kura 2019. gadā sākušas strādāt vairākas organizācijas piedāvājot katra apskatīt izaicinājumus no cita skatpunkta un izmantojot citas metodes, tādejādi veidojot sinerģiju un piedāvājot vērā ņemamu materiālu klāstu tālākiem pētījumiem un rīcībām.

Latvijas Lauku foruma pētījumu apkopojumi par esošo NVO atbalsta vidi un NVO vajadzībām un iespējām pieejami šeit : http://llf.partneribas.lv/archives/6059 un http://llf.partneribas.lv/archives/6133

Domnīca “Providus” pētījums par iedzīvotāju iesaistes veidiem lēmumu pieņemšanas procesos pieejams šeit: http://providus.lv/article/parskats-iedzivotaju-iesaistes-piemeriem-latvijas-pasvaldibas