Eiropas jaunieši pulcēsies Spānijā, lai strādātu pie lauku izaicinājumiem

Atlikušas tikai 10 dienas, līdz Spānijā, Asturiasas reģionā pulcēsies 60 jauni aktīvisti no 14 Eiropas valstīm. Tiks apkopoti dažādi viedokļi, perspektīvas un pieredze, lai veidotu Eiropas lauku jauniešu deklarāciju. Otrais Eiropas Lauku jauniešu oarlaments (ELJP) ir platforma, kurā jaunieši var iesaistīties, tīkloties un tikt sadzirdēti  Eiropas līmenī.

Iepriekš dalībnieki ir noteikuši 5, viņuprāt, svarīgākos lauku attīstības izaicinājumus. ELJP laikā jaunie profesionāļi sniegs savu redzējumu par to, kā Eiropas lauku teritorijām jāizskatās nākotne un kādi ir galvenie stimuli, lai jaunieši varētu pārcelties vai palikt laukos. Tiks izstrādāti konkrēti risinājumi un aicinājumi rīkoties.

  • Daudzveidīgas ekonomiskās darbības iespējas
  • Ilgtspējīga lauksaimniecība un pārtikas ražošana
  • Platjoslas un transporta infrastruktūra
  • Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
  • Pilsoniskā iesaistīšanās un politiskā informētība

Jauniešu parlamenta trīs dienas ietvers arī piemēru un zināšanu apmaiņu starp valstīm, sadarbības tīklu veidošanu, pieredzes braucienus, labas prakses apmaiņu, dialogu ar ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem. Uzreiz pēc tam, jaunatnes pārstāvji  ar rezultātu dalīsies Eiropas Lauku parlamentā. Un tas nav viss — janvārī Jauniešu deklarācija tiks izklāstīta politiķiem un lauku attīstības institūcijām Briselē.

ELJP organizē Latvijas Lauku forums (Latvija), Asturiasas Lauku attīstības tīkls (Spānija), Ekonomikas un lauku attīstības centrs (Bosnija un Hercegovina), Horvātijas Lauku attīstības tīkls, Starptautiskā Eiropas Katoļu lauksaimniecības un lauku jaunatnes kustība – MIJARC (Eiropa), Vietējā rīcības grupa Visočinas reģionā (Čehijas Republika), Kosovas lauku attīstības organizāciju tīkls, Ziemeļmaķedonijas Republikas Lauku attīstības tīkls (Ziemeļmaķedonija), Slovākijas Lauku parlaments (Slovākija) un Sinerģiju forums (Eiropa).

Projekts “The best is yet to come. Youth create tomorrows’ rural reality from village to wider Europe” finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Kontakti:
Artis Krists Mednis
Latvijas Lauku forums
laukuforums@gmail.com, t. 28855427